25 December 2012

ENGKU MUDA ORANG KAYA-KAYA MAHAKURNIA INDIRA DIRAJA PERAK

Raja Razman B Raja Abdul Hamid
Foto : Dengan Izin Sembangkuala
Batang tubuh ini bukanlah searif insan untuk menghuraikan dan merungkai berhubung perihal hal ehwal sejarah, namun didalam kekurangan yang ada, dipohon pertunjuk dari Ilahi, agar dikurniakan petunjuk, berpandukan pengetahuan yang sedikit, bersandarkan pengalaman yang singkat. Insyallah dengan izin Ilahi jua memungkinkan Wangsa Mahkota Selangor memberikan huraian didalam menyuarakan pandangan, menghuraikan pendapat, mudah-mudahan barang di awasikan ILAHI. 

Engku Muda Orang Kaya-kaya Mahakurnia Indira DiRaja merupakan satu gelaran yang dibentuk dan diberikan kepada anakanda Raja Bendahara Abdul Hamid ibni Almarhum Sultan Idris Murshidul-Azzam Shah ketika pemerintahan Paduka Seri Sultan Alang Iskandar Shah Ibni Almarhum Sultan Idris Murshidul-Azzam Shah. Secara realitinya tidak pernah berlaku didalam negeri perak yang mempunyai gelaran lain yang disandang oleh Waris Negeri Perak selain Raja Bergelar yang akan membawa kepada bakal-bakal Sultan Perak. 

Paduka Seri Sultan Alang Iskandar telah memberi gelar kepada Raja Shahriman sebagai Engku Orang Kaya-kaya Mahakurnia Indira DiRaja dan Raja Razman sebagai Engku Muda Orang Kaya-kaya Mahakurnia Indira DiRaja pada 1 Julai 1929. Namun hakikatnya gelaran ini mempunyai peranan yang sangat bernilai khususnya negeri perak dan amnya negara. Terutama Engku Muda Orang Kaya-kaya Mahakurnia Indira DiRaja yang telah memungkinkan penghargaan yang amat ketara takkala Ucapan penghargaan pada Raja Razman Bin Raja Abdul Hamid di dalam Cenderamata sempena Pertabalan Almarhum Sultan Idris Al-Mutawakkil Alallahi Shah ibni Almarhum Sultan Iskandar Shah Kaddasallah, Oktober 1963. 

Sesungguhnya gelaran yang dibentuk dan dikurniakan kepada Raja Razman merupakan satu lembaran sejarah yang baru didalam negeri perak didalam mengumpul hal ehwal sejarah Adat Lembaga Orang-orang Melayu di dalam Negeri Perak Darul Ridzuan daripada Zaman Purbakala. Sesungguhnya Almarhum Paduka Seri Sultan Alang Shah telah memenuhi watak didalam pengisian amanah yang mana Raja perlu memiliki hikmah merangkai yang lama dengan yang baru membawa pembaharuan di samping memelihara tradisi agar Raja bersedia membolehkan berlakunya perubahan dalam rangka kesinambungan budaya modenasi tanpa melupus kekayaan adat yang kekal diwarisi kerna itu jua segala hal ehwal sejarah Adat Lembaga Orang-orang Melayu di Dalam Negeri Perak Darul Ridzuan daripada Zaman Purbakala dikumpul dan diteliti, serta bukukan agar dapat dikongsikan kepada sekalian rakyat didalam negeri perak agar tak lapuk di hujan, tak lekang di panas iaitu Adat yang tidak berubah; sesuatu yang tetap utuh. Almarhum Sultan Alang Iskandar jua merupakan seorang Raja Yang Dipertuan yang amat meminati sejarah. 

Contoh yang paling jelas takkala batang tubuh yang bernama Raja Razman dipanggil nama timbang-timbangan sebagai Ku Nick yang lebih menjurus untuk meletakkan identiti seseorang empunya diri dengan amanah didalam pengisian gelaran KURNIA. 
Maka adalah tepat diberi jolokkan tersebut kerna sesungguhnya Raja Razman telah banyak menyumbangkan KURNIA didalam merungkai dan mengumpul perihal-perihal isi negeri yang melibatkan seni warisan budaya. Sesungguhnya tidak ternilai dan dapat di nilai apa jua sumbangan yang telah diberikan oleh Raja Razman Bin Raja Abdul Hamid kepada negeri mahupun negara. 

Takkala terdirinya Sembangkuala maka secara tidak langsung telah memenuhi amanah gelaran yang diterima oleh Raja Razman sebagai Engku Muda Orang Kaya-Kaya Mahakurnia Indira Diraja didalam memelihara kemuliaan tradisi negeri bersultan rakyat beraja; tradisi yang telah diwarisi turun temurun, merentas peredaran waktu merentas peralihan masa agar ilmu yang dikumpul dapat di sebarluas, baik melalui pendidikan formal dan nonformal, seperti perbincangan, ceramah, dakwah, dan sebagainya termasuk dalam kategori menulis buku yang berguna. Insyallah...

25 November 2012

Senarai Raja Kechil Muda Perak Mulai Tahun 1740 Hingga Tahun 1940


Negeri Perak mengamalkan Sistem Penggantian dalam susunan hierarki pemerintahan yang terdiri daripada kalangan Raja-Raja Yang Bergelar. Dalam sistem ini, seorang Sultan akan melalui beberapa tahap jawatan atau pangkat, dari yang paling bawah hingga akhirnya mencapai ke tahap yang paling tinggi. 
Persoalannya adakah gelaran Raja Kechil Muda adalah sama dengan jawatan didalam sistem pengiliran dan adakah jawatan tersebut merujuk kepada tanggungjawab sebagai Pawang Raja setelah ketiadaan Sultan Muda dan mestikah ianya dari benih Sultan Iskandar Zulkarnain [ Cempaka Sari ] 

Amalan Sistem Penggantian ini, putera sulung kepada Sultan yang sedang memerintah tidak semestinya akan mewarisi takhta kerajaan, kerana pewaris sebenar takhta adalah kepada sesiapa dari kalangan Raja-Raja Yang Bergelar yang memegang kedudukan selaku Raja Muda. 

Proses bagaimana Raja-Raja Yang Bergelar itu menaiki sesuatu jawatan adalah ditentukan oleh pelantikan Sultan apabila berlaku kekosongan jawatan. 

Mengikut Susunan Yang Pertama Adat Lembaga Orang-Orang Melayu di Dalam Negeri Perak Darul Ridzuan Daripada Zaman Purbakala (1918-1938) (halaman 5-8) menetapkan susunan Raja-Raja Yang Bergelar seperti berikut: 

Adat Lembaga Gelaran 
 1. Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Yang Dipertuan Negeri Perak. 
 2. Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Wazir-al-Azim wakil Sultan. 
 3. Duli Yang Amat Mulia Raja Bendara Wakir al-Sultan Wazir al Kabir. 
 4. Yang Amat Mulia Raja Di Hilir Perak bakal Raja Bendahara. 
 5. Yang Amat Mulia Raja Di Hulu. 
 6. Yang Amat Mulia Raja Di Darat. 
 7. Yang Amat Mulia Raja Di Baruh. 
 8. Yang Amat Mulia Raja Kecil Besar. 
 9. Yang Amat Mulia Raja Kecil Sulung. 
 10. Yang Amat Mulia Raja Kecil Tengah. 
 11. Yang Amat Mulia Raja Kecil Muda. 
 12. Yang Mulia Raja Kecil Bongsu Muda. 
5) Yang Amat Mulia Raja Di Hulu. Pada zaman dahulu dilantik oleh Sultan memerintah Jajahan Teluk Rantau, sebelah hulu Pucuk Sungai Perak.
6) Yang Amat Mulia Raja Di Darat. Pada zaman dahulu dilantik pemerintah disebelah darat negeri Perak (Hala ke Timur).
7) Yang Amat Mulia Raja Di Baruh. Pada zaman dahuluya dilantik sebagai wakil Sultan memerintah jajahan sebelah daratan negeri perak ( hala ke barat).
11) Yang Amat Mulia Raja Kecil Muda (batinnya pada zaman dahulu tugas pembantu Sultan Muda. Susunan jawatan dalam kerajaan Negeri Perak mempunyai 12 termasuk anak Raja Bergelar. Kini Gelaran Yang Mulia Raja Kecil Muda sebagai Pawang Diraja Perak dan disebut Raja Chik Muda dan tiada didalam lingkungan sebagai Raja Bergelar sebagai Pewaris Kesultanan Negeri.
Gelaran Anak Raja Bergelar Yang lain seperti Raja di Hulu, Raja Di Darat, Raja Di Baruh telah luput diakhir abad ke-19. 
Sebermulanya undang-undang 1953 dikuatkuasa tubuh Negeri Perak telah disusun semula struktur susun pangkat Raja Bergelar seperti berikut. Fakta (The Constitution of Perak, Second Part, 1953, fasal xxxvii(1),(2),(3), dan (4). 

Perincian hireaki anak raja bergelar di atas adalah di bawah pemerintahan Almarhum Sultan Sir Yusuf Ibni Almarhum Sultan Abdul Jalil. Ini dapat dibuktikan dari Menyuarat Raja-Raja dan Orang Besar-Besar Istana Iskandariah pada 29 Mac 1948 bermula daripada 25 Februari 1953 dengan kuatkuasa perlembagaan Negeri Perak, gelaran Raja Kecil Muda digugurkan ditetapkan susunan baru Raja-Raja Bergelar iaitu Raja Kecil Besar. 

Tahun 1948          -          Tahun 1953 
Raja Kecil Sulung -         Raja Kecil Besar 
Raja Kecil Tengah -         Raja Kecil Sulung 
Raja Kecil Muda   -         Raja Kecil Tengah 
Raja Kecil Bongsu -         Raja Kecil Bongsu 

Gelaran yang diberi kepada Raja-Raja Bergelar sebelum bergelar Paduka Seri Sultan Perak dewasa kini adalah seperti berikut :- 

1. Raja Muda 
2. Raja Di Hilir 
3. Raja Kecil Besar 
4. Raja Kecil Sulong 
5. Raja Kecil Tengah 
6. Raja Kecil Bongsu 

SENARAI RAJA KECHIL MUDA PERAK MULAI TAHUN 1740 HINGGA TAHUN 1940, DIAKUI TERDAPAT BERERAPA KESILAPAN DARI SEGI TAHUN BAGI SETIAP DIANTARA PENYANDANG GELARAN TERSEBUT... INSYALLAH AKAN DI TELITI DAN KEMASKINI KELAK :- 

Sekitar Tahun 1740 
Raja Daha ibni al-Marhum Sultan Mansur Shah, diberi gelar Raja Kechil Muda sekitar tahun 1740 kerana pada ketika itu Raja Muda Perak adalah Raja Bisnu yang bergelar Yang Di-Pertuan Muda - Raja Muhammad Shah Aminu'llah ibni al-Marhum Sultan Mansur Shah ibni al-Marhum Sultan Muzaffar Shah Jalalu'llah, 

Sekitar tahun 1743, 
1754 - 1765 Paduka Seri Sultan Iskandar Zulkarnain Inayat Shah Kaharu'llah Khalifat ur-Rahman Johan Berdaulat Zillu'llahi fil-Alam ibni al-Marhum Sultan Muhammad Shah Amaiu'llah [al-Marhum Kahar] diberi gelar sebagai Raja Kechil Muda pada tahun 1743, 

Sekitar tahun 1750, 
1765 - 1773 Paduka Seri Sultan Mahmud Shah II ibni al-Marhum Sultan Muhammad Shah Aminu'llah [al-Marhum Muda], diberi gelar sebagai Raja Kechil Muda pada tahun 1750, 

Sekitar Tahun 1753, 
1773 - 1792 Paduka Seri Sultan Alauddin Mansur Shah Iskandar Muda Khalifatur Rahman Sulong ibni al-Marhum Sultan Muhammad Shah Aminu'llah [al-Marhum Sulong], diberi gelar Raja Kechil Muda sekitar tahun 1753, 


Sekitar Tahun 1754, 
Y.T.M. Raja Bendahara Ibrahim ibni al-Marhum Sultan Mahmud Shah [al-Marhum Sayong], diberi gelar Raja Kechil Muda sekitar tahun 1754 selepas Paduka Seri Sultan Zulkarnain Inayat Shah Kaharu'llah Khalifat ur-Rahman Johan Berdaulat Zillu'llahi fil-Alam menaiki takhta. * Maklumat di perolehi dari Raja Khuzairei B Raja Azaham.


Sekitar Tahun 1764,
Y.T.M Raja Bendahara Mahmud Bin Raja Bendahara Ibrahim diberi gelar Raja Kechil Bongsu Muda sekitar tahun 1764. * Maklumat di perolehi dari Raja Khuzairei B Raja Azaham.

Sekitar Tahun 1765, 
Raja Husain bin Raja Sayyid Hitam dari Siak berkahwin dengan Raja Utih binti al-Marhum Sultan Ahmad Shah Johan Berdaulat Khalifatu'lla, diberi gelar Raja Kechil Muda sekitar tahun 1765, 
* Raja Husain Bin Sayyid Hitam di sebut dari Siak kerna pada ketika itu benih Sayyid telah menjadi pemerintah Siak selepas Benih Warisan Raja Kecik dari Sultan Mahmud Mangkat dijulang tidak merajai Siak.

Sekitar Tahun 1786, 
1830 - 1851 Paduka Seri Sultan Shahabuddin Ri'ayat Shah Safiu'llah ibni al-Marhum Raja Inu Muhammad Saleh nama sebenar adalah Raja Chulan anakanda kepada Raja Kechil Lasa - Raja Inu Muhammad Saleh ibni al-Marhum Sultan Ahmad ud-din Shah, diberikan gelaran Raja Kechil Muda pada tahun 1786, 

Sekitar Tahun 1820, 
1851 - 1857 Paduka Seri Sultan Abdullah Muhammad Shah I Atiku'llah ibni al-Marhum Raja Kechil Bongsu Abdul-Rahman ibni al-Marhum Sultan Ahmad ud-din Shah diberi gelara Raja Kechil Muda pada tahun 1820, 

Sekitar Tahun 1875, 
Raja Kechil Muda tidak di nyatakan nama batang tubuh, namun ianya adalah insan yang terlibat didalam istiadat berhantu ketika Pembunuhan RESIDEN INGGERIS PERAK - J.W.W BIRCH. Rujuk Info Tambahan dibawah.

[1] Jawatan Raja Kechil Muda kemudian telah diambil oleh Raja Ahmad yang merupakan anakanda kepada Raja Kechil Muda, Sekitar Tahun 1878 Raja Ahmad Bin Raja Kechil Muda,

[2] *** Selepas Ketiadaan Raja Ahmad ini, entah ke mana ianya mengilangkan riwayat kehidupannya dan warisannya. Gelaran Raja Kechil Muda telah digalas oleh Keluarga Raja Kulop Muhammad Ibni Almarhum Raja Bendahara Alang Iskandar (Marhum Teja) bin Raja Kechil Tengah Ahmad [ Sultan Muda ] bin Raja Sa'id bin Daeng Merewah. 

Sekitar Tahun 1938, Raja Johor ibni al-Marhum Sultan Yusuf Sharif ud-din Muzaffar Shah Ghafiru'llah, diberi gelaran Raja Kechil Muda pada tahun 1938, 

Sekitar Tahun 1940, 
D.Y.A.M. Raja Haji Kamar al-Azzam bin Raja Mansur - diberi gelaran Raja Kechil Muda pada tahun 1940,

Di jelaskan bahawa Raja Kechil Muda kini telah dikenali sebagai Raja Chik Muda dan Gelaran ini telah di pegang oleh benih warisan Raja Muhammad Iskandar @ Kulop Muhammad bin Raja Bendahara Alang Iskandar (Marhum Teja), dan Raja Ali bin Raja Muhammad Iskandar merupakan Pawang Diraja Perak.

Generasi Raja Kulop Muhamad @ Raja Muhammad Iskandar yang mewarisi gelaran Raja Chik Muda Perak :- 
1. Raja Ahmad Tajuddin @ Raja Alang Bihi Bin Raja Ismail Bin Raja Muhammad Iskandar bin Raja Bendahara Alang Iskandar (Marhum Teja) bin Raja Kechil Tengah Ahmad. 
2. Raja Ali bin Raja Muhammad Iskandar bin Raja Bendahara Alang Iskandar (Marhum Teja) bin Raja Kechil Tengah Ahmad. 

Tambahan Ilmu : 

1. The Sultan tried to laugh about it but declared later that he had never been so insulted in his life, and sent off a boat to Pasir Panjang to fetch the state wizard Raja Kechil Muda to hold a seance and enquire if the guardian genies of Perak would destroy Mr. Birch. Before the seance began, the Sultan said, "If there be any spirits left in Perak, let us look into the future and see if there is any means by which he may die and his steamer be wrecked on the Perak bar." The Sultan himself was one of the mediums and declared that Mr. Birch would die within a month. He stabbed a flour mannikin repeatedly and said, " See! in a month Mr. Birch will be dead." He paid another medium, Raja Ahmad B Raja Kechil Muda, $100 to produce Birch's spirit of life in the form of a butterfly, which was killed with a knife. The excuse for the ceremony was the Sultan's illness but the Sultan was walking about quite well and threatened death to any one who should speak of the seance to the English. 

2. Raja Ahmad, Son of the Raja Kechil Muda, took the place prepared for his father, while on his right hand sat his father with a drum and 3 or 4 women with tambourines. raja ahmad lit the big candle and the women lit the small and set fire to the the insane.Raja Kechil Muda chanted an incantation to the sound of the drum , while his son sat with a red silk scarf over his head, his arms and body jerking and quivering.At last the son said "what is the news" why am i called upRaja Kechil Muda answered, Bye Order of Sultan Abdullah. 

3. In Perak the State shaman was commonly of the reigning house and bore the title of Sultan Muda. He was too exalted to inherit any other office except the Sultanate, and according to one account could ascend no temporal throne. He was allotted a State allowance from port dues and the tax on opium. The twenty-fifth holder of the office was a grandson on the distaff side of Marhum Kahar - Sultan Iskandar Zulkarnain - Cempaka Sari, a famous ruler of Perak in the eighteenth century: on the spear side he was a descendant of the Prophet! The wife of its holder bore the title of Raja Puan Muda. His deputy or heir-apparent was styled Raja Kechil Muda. So, too, in parts of Timor two Rajas are recognised-a civil raja who governs the people, and another raja who can declare tabus and must be consulted by his colleagues in all important matters.  

Sumber : The Guardian Genies of the State dalam buku A History of Perak (1934: 166-171) dijelaskanan oleh Raja Hj. Yahya b. Raja Syed Mohammad Ali b. Raja Syed Alang Hussain b. Syed Ahmad b. Syed Aqil b. Syed Yassin b. Aqil al-Faqih al-Yahya (Terengganu) 
" Semasa upacara, Sultan Muda dan pembantunya Raja Kecil Muda akan melakukan ritual-ritual tertentu bagi menyeru roh jin-jin tersebut. Sumber yang digunakan oleh Winstedt dan Wilkinson dinyatakan seperti berikut (1934: 166): A list of the guardian jinn (jin kerajaan) of Perak, or, to give themtheir other name, the genies of the royal drums and trumpets, whoseindwelling spirits were fed and revived annually, was made manyyears ago by the late Raja Haji Yahya bin Raja Muhammad Ali of Chendriang, who on the distaff side was descended from Sultan Iskandar Zulkarnain and whose family had numbered a state pawang (Sultan Muda) among its members. 

19 November 2012

DYAM RAJA DI HILIR PERAK - RAJA SIR CHULAN IBNI ALMARHUM SULTAN ABDULLAH MUHAMMAD SHAH II


Raja Sir Chulan Ibni Almarhum Sultan Abdullah Muhammad Shah II. Raja Sir Chulan diputerakan pada tahun 1869. Baginda mendapat pendidikan dari Raffles Institution, Singapura dan Malacca High School. Dalam tahun 1886 dalam usia 17 tahun baginda telah bekerja di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak di Kuala Kangsar. 

Baginda merupakan Putera Melayu Pertama yang menyertai perkhidmatan dalam Negeri-negeri Melayu Bersekutu . 

Pada tahun 1890 baginda telah dilantik sebagai pegawai penempatan di Larut. Seterusnya baginda dilantik pula menjadi Penolong Pemungut Jabatan Hasil Tanah dan Penolong Pegawai Daerah Matang.

Keakrabannya dengan pemerintah Inggeris dan penyertaannya dalam perkhidmatan Negeri-negeri Melayu Bersekutu telah membawa kepada penganugerahan Bintang 'H.R.H. Prince of Wales' yang diterima oleh baginda pada tahun 1901. Dalam tahun 1907 baginda telah dilantik menganggotai Majlis Negeri Perak dan pada bulan Januari 1924 baginda dilantik sebagai anggota tidak rasmi Majlis Persekutuan Tanah Melayu yang merupakan penyertaan pertama dari kalangan orang Melayu. 

Pada 10.04.1933 baginda telah kembali kerahmatulah. Kemangkatan baginda adalah merupakan satu kehilangan besar bagi rakyat negeri Perak dan Tanah Melayu.

07 November 2012

DI MANA LETAKKAN TARAF BANGSA MELAYU TAKKALA PENGHINAAN TERHADAP RAJA PEMERINTAH DAN TAKHTA KERAJAANRaja Yang Dipertuan dan Takhta kerajaan merupakan rangkaian institusi dan individu, melambangkan jawatan dan kuasa. Peranan utama Raja menjadi Penyuluh Seri, agar dapat dijadikan teladan untuk dijadikan pedoman - untuk memberikan panduan - untuk disandarkan harapan dan naungan. Ianya jelas memberi pengertian yang sangat mendalam sebagai Paduka Seri " pemberi Seri " kepada " Keindahan sesebuah Negeri ". 

Sistem Beraja adalah penerus tradisi sistem warisan yang diwarisi berakarkan sistem khalifah, sistem yang tidak asing dalam budaya umat Islam berkerajaan dan bernegara. sebagaimana yang terkandung didalam kalimah 'Bismillahi Rahmani Rahim," Allah itu Maha Pemurah - Maha Mengasihani, itulah pengertian Raja dimartabatkan sebagai Dewata, sekali gus memenuhi tanggungjawab keagamaan; lantas Raja dikaitkan dengan kesaktian sebagai keistimewaan anugerah Tuhan. 

Takkala itu jua Raja berperanan mutlak sebagai penggubal, pentafsir, pelindung dan pelaksana undang-undang, di samping diiktiraf sebagai ketua agama. Kepercayaan dan penghormatan yang diberikan kepada Raja mampu menyatukan warga, membina sebuah negara bangsa berdaulat. 
Persepakatan Raja dan rakyat perlu dimartabatkan kerana Payung yang dipayungkan oleh rakyat bagi memastikan Payung itu menjadi Penyuluh Seri di dalam negeri agar permuafakatan yang telah lama terpahat di antara Sang Sapurba dan Demang Lebar Daun di julang untuk melestarikan kesinambungan tamadun, malah meletakkan identiti negara bangsa, lambang mengekalkan warisan sejarah Raja-Raja rumpun Melayu :- 

 "Maka sembah Demang Lebar Daun. 'Adapun Tuanku segala anak cucu patik sedia akan jadi hamba ke bawah Duli Yang Di Pertuan; hendaklah ia diperbaiki oleh anak cucu duli Tuanku. Dan jika ia berdosa, sebesar-besar dosanya pun, jangan difadihatkan, dinista dengan kata-kata yang jahat; jikalau besar dosanya dibunuh, itu pun jikalau berlaku pada hukum syarak' 

Maka di persetujui oleh Sang Sapurba akan perjanjian itu dengan Demang Lebar Daun ( Merupakan Bendahara ) yang mewakili rakyat terbanyak berbangsa Melayu. Maka Sang Sapurba pula meminta satu janji dengan Demang Lebar Daun.

Maka sembah Demang Lebar Daun, 'Janji yang mana itu, Tuanku?' 

Maka titah Sang Sapurba, 'Hendaklah pada akhir zaman kelak anak cucu bapa hamba jangan durhaka pada anak cucu kita, jikalau ia zalim dan jahat pekerti sekalipun' 

Maka sembah Demang Lebar Daun, Baiklah, Tuanku. Tetapi jikalau anak buah Tuanku dahulu mengubahkan dia, maka anak cucu patik pun mengubahkanlah' 

Maka titah Sang Sapurba, 'Baiklah, kabullah hamba akan waadat (perjanjian) itu' Maka baginda pun bersumpah-sumpahan barang siapa mengubah perjanjian itu dibalikkan Allah SWT bumbungnya ke bawah, kaki tiangnya ke atas. 

Kerna itu di anugerahkan Allah subhanahu Wataala pada segala raja-raja Melayu, tiada pernah memberi aib pada segala hamba Melayu; jikalau sebagaimana sekali pun besar dosanya, tiada diikat dan digantung dan difadihatkan dengan kata-kata yang jahat. Jikalau ada seorang raja memberi aib seorang hamba Melayu, alamatnya negerinya akan binasa. 

Syahadan, segala anak Melayu pun di anugerahkan Allah subhanahu Wataala tiada pernah durhaka dan memalingkan muka pada rajanya, jikalau jahat sekali pun serta aniaya" 

Raja perlu memiliki hikmah merangkai yang lama dengan yang baru membawa pembaharuan di samping memelihara tradisi. Raja harus bersedia membolehkan berlakunya perubahan dalam rangka kesinambungan budaya Raja berkewajipan mengizinkan modenasi tanpa melupus kekayaan adat yang kekal diwarisi. 
Biar apa pun sistem Raja itu dilandaskan peranan Raja bukanlah semata-mata sekadar menjadi simbol untuk melaksanakan tugas keraian dan istiadat. Raja bukanlah monumen hiasan yang kaku - tanpa nyawa - tanpa jiwa. Sewajarnya Raja berpegang kepada prinsip utama untuk menentukan kesetiaan. Bahawa jawatan berkembar dengan kuasa, dan kuasa disertai dengan tanggungjawab. 

Kedudukan dan kuasa adalah anugerah dan amanah dari ALLAH SUBAHANAHU WATAALA.  

Amalan muafakat adalah budaya berkerajaan dalam sistem beraja dan budaya bernegara menurut amalan Islam. Khalifah Islam mengamalkan syura dan Raja Melayu melakukan muafakat Ini telah dijadikan amanat penting kepada pewaris takhta seperti terkandung dalam wasiat Sultan Alauddin Shah kepada putera Baginda Sultan Mahmud Shah.

"Hai anak ku, ketahui oleh mu bahawa dunia ini tiada akan kekal adanya melainkan iman adanya peninggalan ku ini hendaklah anak ku berbuat ibadat sangat-sangat, jangan tiada sebenarnya, kerana segala hamba Allah semuanya terserah kepada mu. Jikalau kesukaran baginya hendaklah segera engkau tolong, jikalau teraniaya ia hendaklah segera engkau periksa baik-baik supaya di akhirat jangan diberatkan Allah atasnya leher mu. Syahadan hendaklah engkau muafakat dengan segala perdana menteri dan segala orang besar-besar, kerana raja-raja itu jikalau bagaimana sekalipun bijaksananya dan tahunya sekalipun, jikalau tiada ia muafakat dengan segala pegawai, tiada akan sentosa adanya, dan tiada akan dapat ia melakukan adilnya, rakyat itu umpama akar raja itu umpama pohonnya, jikalau tiada akar nescaya tiada akan dapat berdiri.“

(Petikan dari Sulalat al-Salatin)


Sistem Raja berpelembagan adalah perkongsian kuasa antara Raja dan Rakyat. Raja menjadi sumber rujukan ketika berlakuanya krisis di kalangan rakyat. Raja memastikan bahawa berlakunya keadilan mekanisme semak dan imbang antara cabang-cabang perundangan eksekutif dan kehakiman sekali gus memperkukuhkan institusi demokrasi di dalam negara. 

Kekuatan serta kelemahan, citra dan daulat Institusi Raja bergantung pada citra serta keutuhan sifat perilaku batang tubuh seseorang Raja. Perhubungan rakyat dan Raja tidak lagi terbatas kepada sekumpulan pembesar istana. 

Raja perlu membuktikan tahap pencapaian, memenuhi harapan rakyat, mempamerkan perilaku dan keperibadian sejajar dengan kemuliaan dan penghormatan yang diberikan. Kekuatan dan kelemahan seseorang Raja dipengaruhi oleh kekuatan atau kelemahan terutama di kalangan mereka yang diberi amanah menjadi pembesar dan penasihat Raja. Hubungan Raja, pembesar, pemimpin dan rakyat perlu dibina secara sihat, disuburkan melalui saluran komunikasi yang berkesan. 

Barisan yang diberikan kepercayaan dan tanggungjawab menasihati Raja, wajib bersifat ikhlas, arif lagi berilmu, berkata benar betapa pahit sekalipun, supaya Raja tidak dibuai dalam khayalan - tidak diulit gurindam pujian. Kuasa Raja dan kuasa rakyat digabung dan diimbang, dalam semangat mengekal yang di kendong sementara berusaha mencipta yang baru.

Kesimpulannya : Siapa yang mengubah janji terdahulu... Kaji sejarah dahulu kemudian baru takrifkan akan ianya.!!!

04 November 2012

THE DIRECTOR OF EDUCATION WLCOMING THE SULTAN OF SELANGOR


21 Sept 1927, On an overcast day on Wednesday, a little after 4 p.m, the whole school headed by the Cadet Corps left the school premises at High Street and marched to Petaling Hill where the boys were formed up on the platform in front of the foundation stone. 

On the right of the stone an attap covering had been erected over the seats reserved for the distinguished visitors and the staff. His Highness the Sultan of Selangor was received by the Headmaster, Mr G. C. Davies, and after the general salute had been given, the inspection of the Cadet Corps and the Boy Scouts followed. 

Dr R. O. Winstedt, the Director of Education, in calling on the Sultan to lay the foundation stone said that His Highness had been invited to lay the foundation stone of the new buildings for the chief English school in the State of Selangor. 

In reply, His Highness said that he was happy to see so many people present. He hoped that all the pupils would study hard in order to be clever to help their parents. Moving to the foundation stone, His Highness was presented with a silver trowel by the architects and then laid the stone, declaring it to be "well and truly laid". He addressed the spectators again, saying that the weather was perfect that afternoon - not too hot and without rain. He said that he had planted, in effect, a "tree", which he hoped, would flourish in time. 

The sultan expressed the wish that the new school would progress and make itself a good name. The headmaster then rose to make his speech and at the end of it, the Sultan left the platform with the Chief Secretary, the British Resident and the Director of Education. 

Souce : THE VICTORIA INSTITUTION

DULI YANG TERAMAT MULIA - RAJA PUAN MUDA KEDAH


Duli Yang Teramat Mulia - Tunku Hajjah Raudzah Bt Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah.

Diputerikan pada 29 September 1929 di Istana Bandar Temasha, Kampung Bandar Jugra, Kuala Langat Selangor. 
Tengku Raudzah menjadi Suri kepada Tunku Abdul Malik Ibni Sultan Badlishah 16 July 1956 di Istana Bukit Kota, Alor Setar. 
Bergelar Raja Puan Muda pada tahun 1981 setelah Tunku Abdul Malik bergelar Raja Muda Kedah.

02 November 2012

PAGE WANGSA MAHKOTA SELANGOR


Klik Link ini :- Wangsa Mahkota Selangor

Wangsa Mahkota Selangor adalah ruangan perkongsian maklumat blog yang tidak menguntungkan dan tidak bergabung dengan mana-mana institusi persatuan atau badan-badan politik.

Wangsa Mahkota Selangor adalah laman web perkongsian maklumat yang menyediakan maklumat mengenai sejarah Keluarga Diraja Selangor.
Termasuk maklumat yang berkait rapat kepada Sultan-Sultan Selangor dan khazanah warisan seni budaya serta sejarah umum Negeri Selangor dan perihal-perihal lain yang mempunyai intipati penting yang berkaitan dengan negeri Selangor.

Wangsa Mahkota Selangor akan cuba untuk memastikan teras ketulusan untuk menaikkan institusi beraja didalam negeri Selangor amnya negara.

Antaranya teras ketulusan :-

1. Menyebarkan maklumat, pendapat dan pandangan ke atas isu-isu semasa.
2. Membentangkan kertas kerja yang boleh memberi pengetahuan dari segi ilmu dan idea kepada masyarakat bagi memastikan sesuatu kepincangan akan sesuatu isu.
3. Mengupas dan mentakrif perihal isu-isu berhubung khazanah warisan budaya dan sejarah.
4. Menerima pandangan, saranan, idea, cadangan dan jua pendapat umum terhadap sesuatu isu dengan penuh kerendahan diri.

Perkongsian Ilmu adalah satu kebajikan yang menjadi tali penghubung yang terbaik... Insyallah...

Segala puji tertentu bagi ALLAH Subhanahu Wata’ala yang memiliki dan menguasai segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan bagi Nya (pula) segala puji di akhirat, dan Dialah saja Yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mendalam pengetahuan Nya.

Selawat dan kesejahteraan ke atas Junjungan Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassalam, semulia-mulia kejadian.
Demikian juga ke atas keluarga dan para sahabat Baginda yang merupakan bintang-bintang penunjuk mencernakan cahaya, seterusnya ke atas sekalian para Tabiin dan para ulama yang berperanan sebagai penyuluh daripada kegelapan.

Semoga memperoleh ihsan daripada ALLAH Subhanahu Wata’ala sehingga ke hari kebangkitan.

Klik Link ini :- Wangsa Mahkota Selangor

21 October 2012

BENDAHARA WAN AHAMAD BERGELAR SULTAN PAHANG


Bendahara Wan Ahamad telah dilantik sebagai pemerintah Negeri Pahang secara rasminya oleh Orang-orang Besar Pahang. 

Baginda memakai gelaran Sultan Ahmad Mu’azzam Shah dan merupakan Sultan Pahang yang pertama dalam keturunan Bendahara yang mengunakan gelaran Sultan bagi mewujudkan Kesultanan yang sebelum ini dibawah Raja Bendahara Pahang. 

Bendahara Wan Ahmad berjaya memperolehi takhta pemerintahan negeri Pahang melalui penentangan terhadap kekandanya Raja Bendahara Tun Mutahir yang memerintah negeri Pahang pada ketika itu. Peperangan saudara yang meletus di antara kedua-dua belah pihak ini telah memihak kepada Bendahara Wan Ahmad yang telah mendapat bantuan daripada Sultan Mahmud bekas Sultan Riau-Lingga dan Sultan Umar, Sultan Terengganu. 

Bendahara Wan Ahmad telah berjaya menguasai negeri Pahang pada 10 Jun 1863, berikutan itu baginda telah dilantik sebagai Bendahara Pemerintah negeri Pahang dengan gelaran Bendahara Seri Wak Raja oleh Orang-orang Besar Pahang. 

Kesultanan yang dibentuk baginda telah diiktiraf oleh Inggeris sebagai pemerintah Pahang pada 1 September 1868, dan satu perjanjian mengenai sempadan yang telah ditandatangani di antara Temenggong Abu Bakar dengan Bendahara Wan Ahmad disaksikan oleh Gabenor Sir Harry Ord.

PERJANJIAN ANTARA PADUKA SERI SULTAN PERAK BERSAMA BAGINDA TUANKU SULTAN KEDAH


Perjanjian Paduka Seri Sultan Perak bersama Kebawah Duli Yang Maha Mulia Baginda Tuanku Sultan Kedah pada 4 Mac 1912 ianya mengenai sempadan antara Negeri Kedah dan Negeri Perak iaitu di Daerah Baling dan Tasek dan pembinaan sebatang jalanraya dari Baling ke Padang Serai di Negeri Kedah. 

Antara persetujuan yang dicapai di dalam perjanjian tersebut ialah Sultan Perak bersetuju membina sebatang jalanraya kelas satu dari Baling hingga ke Kuala Ketil sepanjjang 22 batu. jalan yang akan dibina ini akan menyambungkan Klian Intan di Hulu Perak dengan Baling hingga ke Kuala Ketil. 


Perjanjian telah ditandatangani di hadapan Pemangku Residen British di Perak, Oliver Marks dan Encik Md. Ariffin, Setiausaha kepada Baginda Tuanku Sultan Kedah.

PERLANTIKAN KDYMM BAGINDA SULTAN SIR' ABDUL HAMID HALIM SHAH SEBAGAI SULTAN KEDAH


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Baginda Tuanku Sultan Sir' Abdul Hamid Halim Shah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Tajuddin Mukarram Shah telah disahkan perlantikannya sebagai pemerintah Kedah oleh Raja Siam pada 23 Mac 1882.

Pengesahan ini adalah ekoran perbalahan yang timbul mengenai pewarisan takhta Kerajaan Kedah setelah kemangkatan Almarhum Sultan Zainal Rashid Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Tajuddin Mukaram Shah. Perbalahan bermula apabila Tunku Dhiauddin (Tunku Kudin) yang pada ketika itu bergelar Raja Muda mengepalai perwakilan Kedah ke Bangkok untuk memujuk Raja Siam bagi melantiknya sebagai Sultan Kedah.

Ianya telah ditentang dengan kerasnya oleh Tunku Yaakub, Wan Muhammad Saman dan Wan Hajar di mana berkehendakkan Tunku Abdul Hamid Halim Shah dilantik sebagai pemerintah Kedah. Oleh kerna peranan Tunku Dhiauddin semasa perang saudara di Selangor dan hubungan yang rapat dengan Inggeris, maka Raja Siam telah menolak permintaan Tunku Dhiauddin untuk menjadi Sultan Kedah.

Dengan kegagalan ini, Tunku Ziauddin cuba mencadangkan pula Tunku Kassim untuk tujuan perlantikan tersebut. Setelah perbincangan berjalan selama lima bulan, Rama IV iaitu pemerintah Negeri Siam pada masa itu, telah melantik Tunku Abdul Hamid Halim Shah sebagai waris takhta Kerajaan Negeri Kedah yang sah.

Dengan perlantikan Sultan Abdul Hamid Halim Shah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Tajuddin Mukarram Shah, maka bermulalah satu era baru dalam sejarah pembangunan dan kemajuan negeri Kedah di mana baginda kemudiannya dikenali sebagai " PENGASAS KEDAH MODEN " dan " SULTAN BERDAULAT BERTARAF ULAMA ".

20 October 2012

ALAM BERAJA NEGERI BERPENGHULU;


Negeri sudah berpenghulu, namun Alam jua yang belum beraja. Oleh itu pada 29 April 1898 diadakanlah Majlis menandatangani perjanjian antara Yam Tuan Sri Menanti dengan Undang Yang Empat dan Inggeris mengakui Yam Tuan Sri Menanti menjadi Yam Tuan Besar Negeri Sembilan dan menerima seorang penasihat British sebagai Residen yang rasmi.

Perjanjian ini mengakui Tunku Muhamad ibni Almarhum Tunku Antah sebagai Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan yang pertama dan ditabalkan dengan penuh adat tabal dan peraturannya pada 7hb. Mei, 1898. E.W. Birch telah dilantik menjadi Residen, menggantikan Martin Lister,

Dengan pertabalan ini maka BERSATULAH SEMULA ALAM NEGERI SEMBILAN dengan berajakan Yang Dipertuan Besar - Tunku Muhamad ibni Almarhum Tunku Antah, setelah berlaku perpecahan tiga buah luak, Luak Sungai Ujung, Rembau dan Jelebu, menjadi sebuah Negeri yang meliputi semua Luak atau Daerah hingga ke hari ini.

Namun sebelum itu Pada 13.07.1889, Yam Tuan Besar Sri Menanti Tuanku Mohamad Ibni Almarhum Tuanku Antah bersama-sama pemerintah-pemerintah Johol (termasuk Gemenceh), Inas, Ulu Muar, Jempol, Gunung Pasir dan Terachi, Tunku Syed Hamid, Tampin dan Dato Setia Raja Rembau dengan rasminya bersetuju menerima perlindungan British dan bersetuju membentuk satu Konfiderasi yang dinamakan Negeri Sembilan. Persetujuan ini dibuat melalui satu perjanjian yang ditandatangani bersama oleh Gabenor Negeri-Negeri Selat, Sir Cecil C. Smith.

Konfiderasi ini mengandungi negeri-negeri dalam konfiderasi Sri Menanti iaitu Johol (termasuk Gemenceh), Inas, Ulu Muar, Jempol, Gunung Pasir, dan Terachi; negeri-negeri Rembau dan Tampin. Seorang Residen British dipersetujui akan dilantik untuk membantu pentadbiran Kerajaan Konfiderasi ini. Dalam konfiderasi ini tidak seorang pun pemerintah yang melebihi kuasanya dari pemerintah yang lain.

Dengan penubuhan Konfiderasi ini pada tahun 1889 maka kawasan Negeri Sembilan terbahagi kepada dua unit pentadbiran yang diakui oleh Inggeris.
Yang pertama ialah kawasan bahagian Timur yang mengandungi Sungai Ujung (termasuk Jelebu) di bawah Residen Sungai Ujung, W.F.B. Paul, dan
yang kedua ialah bahagian Barat dengan nama Negeri Sembilan di bawah Residen Negeri Sembilan, Martin Lister.

Keadaan ini berkekalan hingga ke tahun 1895 apabila pada 8hb. Ogos, 1895, sekali lagi Yam Tuan Besar Sri Menanti bersama-sama Dato' Sedia Raja Rembau Sirun dan Dato' Tampin disertai pula oleh Dato' Bandar Ahmad Sungai Ujung, Dato' Jelebu Syed Ali, dan Dato' Johol telah menandatangani perjanjian di hadapan Gabenor Negeri-Negeri Selat, Sir Charlis Bullen Hugh Mitchell, menyatakan menerima perlindungan Kerajaan British dan bersetuju untuk menubuhkan Konfiderasi Negeri Sembilan yang lebih besar.

Mereka jua bersetuju supaya dilantik seorang Residen dan bersedia menurut nasihat-nasihatnya dalam semua perkara mengenai pentadbiran negeri kecuali yang berkaitan dengan agama Islam dan adat istiadat orang-orang Melayu.
Dengan termaktubnya perjanjian ini maka tertubuhlah Konfiderasi Negeri Sembilan yang wujud hingga sekarang. Martin Lister telah dilantik sebagai Residennya yang pertama.

13 October 2012

ISTIADAT PAKAIAN BAGI NEGERI PERAK


Pakaian ini boleh di lihat ketika melibatkan acara rasmi yang melibatkan Institusi Diraja di Negeri Perak khususnya Pakaian Bagi Menghadiri Istiadat dan Majlis Istiadat Pertabalan seperti Istiadat Pengurniaan Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat-Pingat...

Bagi Anak-Anak Sultan mengenakan pakaian warna Kuning ataupun Ungu.Setiap Pakaian menunjukkan taraf dan identiti...

01 October 2012

TENGKU ARIS TEMENGGONG SELANGOR DI KURNIAKAN DARJAH KERABAT SELANGOR D.K.II


Pada 11 Disember 2011, Bersempena Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor - Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj yang ke-66, Nenda Saudara baginda Yang Amat Mulia Tengku Dato' Setia Muhammad Yusof Shah Ibni Almarhum Sultan Alauddin Suleiman Shah yang merupakan Tengku Aris Temenggong Selangor telah mengetuai senarai penerima darjah dan pingat kebesaran negeri Selangor pada tahun 2011. 

Yang Amat Mulia Tengku Dato' Setia Muhammad Yusof Shah telah diberi gelar sebagai Tengku Aris Temenggong Selangor pada tahun 1936 pada usia 10 tahun oleh Ayahandanya Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Sir' Alauddin Suleiman Shah Ibni Almarhum Raja Muda Musa didalam satu istiadat di Istana Mahkota Puri, Klang. 

Pernah menerima Darjah Kebesaran Dato' Setia - Sultan Sharafuddin Idris Shah (S.S.I.S) pada 2002. Merupakan Waris Negeri Selangor antara yang tertua kerna didalam 44 orang adik-beradik serta antara anak raja yang paling lama memegang gelaran. Yang Amat Mulia Tengku Dato' Setia Muhammad Yusof Shah bertemu jodoh pada tahun 1953 dengan Y.M Raja Saidatul-Ezam Binti Raja Kechil Besar Perak - Raja Datuk Sri Lope Nur Rashid.

Patik merafak sembah tanhiah kepada Atah @ Tengku Aris Temenggong Selangor - Yang Amat Mulia Tengku Dato' Setia Muhamad Yusof Shah Ibni Almarhum Sultan Alauddin Suleiman Shah atas penganugerahan Darjah Kerabat Selangor Kedua (D.K.II). D.K.II merupakan darjah kebesaran tertinggi kedua negeri Selangor yang dizahirkan pada 1977 mengandungi seutas Kalung, Lencana Kalung, Bintang Darjah, Selempang dan Lencana Selempang. 

Darjah Kerabat Selangor Kedua (D.K.II) dikurniakan kepada kaum Kerabat Diraja di Malaysia dan ianya juga diberikan kepada Putera-Putera Raja Negara Asing sebagai tanda penghormatan dan hubungan silaturrahim dengan baginda Sultan. 
D.K.II ini juga dipertimbangkan untuk dianugerahkan kepada penyandang-penyandang jawatan tertinggi yang telah menyumbang jasa dan bakti cemerlang kepada baginda Sultan atau Kerajaan Negeri Selangor. 

Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah bersama Ahli Dewan Diraja Selangor bergambar bersama Yang Di Pertuan Agong semasa lawatan rasmi di Negeri Selangor. 
Tiga Ahli Ex-Officio Dewan Diraja Selangor ialah Menteri Besar, Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim; Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor, Datuk Mohamad Adzib Mohd Isa dan Mufti Selangor, Datuk Mohd Tamyes Abdul Wahid.

Empat ahli waris itu ialah Tengku Aris Temenggong Selangor - Tengku Muhamad Yusof Shah, Tengku Panglima Diraja Selangor - Tengku Sulaiman Shah, Tengku Indera Setia Selangor - Tengku Ahmad Shah dan Tengku Besar Putra Selangor - Tengku Ismail Shah. 
Orang-Orang Besar Tengku Seri Wangsa Diraja Selangor - Tengku Datuk Setia Ramli, Engku Setia Lela Bestari - Raja Tan Sri Arshad dan Tengku Indera Pahlawan Diraja Selangor - Tengku Datuk Paduka Putra Tengku Azman Shah. 
Orang Tua-Tua termasuk Datuk Setia Abdul Halim Abdul Rauf dan Tan Sri Ambrin Buang. 

Sumber : Bernama, Laman Darjah Kebesaran Selangor dll sumber. Foto : Ihsan Aunty Gee @ YM Tengku Soraya dan laman Google.

16 September 2012

SELAMAT MENYAMBUT HARI MALAYSIA...


Nama Malaysia diguna pakaikan pada tahun 1963 apabila negeri-negeri Persekutuan Tanah Melayu serta Singapura, Borneo Utara (Sabah) dan Sarawak membentuk persekutuan baru. Sebelum ini nama Malaysia juga pernah digunakan untuk memaksudkan beberapa kawasan di Asia Tenggara.

Sehelai peta yang diterbitkan di Chicago pada tahun 1914 tertera perkataan Malaysia yang memaksudkan beberapa wilayah tertentu di dalam Kepulauan Melayu.
Bahagian semenanjung memakai nama Persekutuan Tanah Melayu hingga tahun 1963, sewaktu pergabungannya dengan wilayah-wilayah Sabah, Sarawak dan Singapura.
Para ahli politik di Filipina pernah bercadang agar negara mereka diberi nama "Malaysia", tetapi tidak sempat berbuat demikian.

Ketika itu, nama-nama lain juga dipertimbangkan, antaranya Langkasuka, sempena kerajaan purba yang terletak di kawasan utara Semenanjung Tanah Melayu pada alaf pertama Masihi.

Perkataan Melayu berasal daripada perkataan malaiur atau malayadvipa dalam bahasa Sanskrit yang mungkin membawa erti "Tanah Bergunung"; perkataan tersebut digunakan oleh para saudagar India sebagai gelaran untuk Semenanjung Tanah Melayu.

" Potret menunjukkan Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Sir Abdul Hamid Halim Shah melaungkan ‘Merdeka’ sebanyak 7 kali diselang seli dengan laungan oleh seluruh rakyat yang hadir, selepas tamat membaca pemasyhuran Malaysia pada 17 September 1963".

15 September 2012

AL-FATIHAH BUAT AYAHANDA TERSAYANG DIATAS KEMBALINYA KERAHMATULLAH


Ucapan Terima kasih tak terhingga atas apa jua bantuan yang di hulurkan kepada seluruh ahli keluarga saya ketika kembalinya kerahmatullah AyahandaTersayang saya yakni Abdul Jalil Bin Ramli (Warisan Diraja Perak dan Selangor) Warisan Keturunan [1] Raja Ahmad Bin Raja Kechil Muda. 

Saya mohon doa kehadrat Ilahi, Agar Allah SWT jua yang akan membalas segala bantuan yang dihulurkan...

Kembalinya Kerahmatullah Ayahanda saya akibat daripada Sakit Tua di Rumah Taman Samudra, pada 30 Ogos 2012 dan selamat di semadikan di Tanah Perkuburan Taman Selasih.


Di doa semoga roh Ayahanda ditempatkan bersama-sama orang yang soleh dan beriman. Aamiin...
Al Fatihah....

NOTA KAKI :-

[1] A History Of Perak – R.O Winstedt & R.J Wilkinson (SULTAN ABDULLAH SÉANCE) The Sultan Abdullah Muhammad Shah tried to laugh about it but declared later that he had never been so insulted in his life, and sent off a boat to Pasir Panjang to fetch the state wizard Raja Kechil Muda to hold a séance and enquire if the Guardian Genies Of Perak would destroy Mr. Birch. Before the séance began, the Sultan said, "If there be any spirits left in Perak, let us look into the future and see if there is any means by which he may die and his steamer be wrecked on the Perak bar." The Sultan himself was one of the mediums and declared that Mr. Birch would die within a month. He stabbed a flour manikin repeatedly and said, “See! In a month Mr. Birch will be dead." He paid another medium, Raja Ahmad B Raja Kechil Muda, $100 to produce Birch's spirit of life in the form of a butterfly, which was killed with a knife. The excuse for the ceremony was the Sultan's illness but the Sultan was walking about quite well and threatened death to any one who should speak of the séance to the English. 

In Perak the State shaman was commonly of the reigning house and bore the title of Sultan Muda. He was too exalted to inherit any other office except the Sultanate, and according to one account could ascend no temporal throne. 
He was allotted a State allowance from port dues and the tax on opium. The twenty-fifth holder of the office was a grandson on the distaff side of Marhum Kahar - Sultan Iskandar Zulkarnain - Cempaka Sari, a famous ruler of Perak in the eighteenth century: on the spear side he was a descendant of the Prophet! The wife of its holder bore the title of Raja Puan Muda. His deputy or heir-apparent was styled Raja Kechil Muda. So, too, in parts of Timor two Rajas are recognised-a civil raja who governs the people, and another raja who can declare tabus and must be consulted by his colleagues in all important matters.. 

At a curative (but not apparently at a State-cleansing) séance the spirit-raising shaman may be a woman. During the last illness of Sultan Yusuf, a nineteenth century ruler of Perak, a séance was conducted by Raja Ngah, a scion of the reigning house on the female side, "a middle-aged woman dressed as a man" for the occasion-a device I have seen adopted by Malay midwives also. 

Upacara bermain hantu atau berhantu diadakan di Batak Rabit pada 24-26 Ogos 1875. Kira-kira pukul 8.00 malam ramai hadir, duduk bersama Sultan Abdullah di balai. Di antara mereka yang hadir: Syahbandar, Raja Idris, Raja Kechil Muda, Raja Ahmad, Raja Mahkota, Raja Musa, Raja Lop Ahmad, Tuk Bandar, Che Amin, Indut, Syed Masahor dan Kulup Mat Ras. Ini adalah 1 daripada 5 cara dicadangkan untuk membunuh RESIDEN INGGERIS OF PERAK - J.W.W BIRCH. Ianya dicadangkan oleh Sultan Abdullah Muhammad Shah II sendiri dan mohom jua telah menjemput Pawang Diraja iaitu Raja Kechil Muda bersama anaknya iaitu Raja Ahmad dari Pasir Panjang ke Batak Rabit.

UCAPAN YANG AMAT MULIA RAJA DI HILIR PERAK - RAJA IDRIS SHAH IBNI SULTAN ALANG ISKANDAR


Pada hari Jumaat bertarikh 9 Jan 1935, Yang Amat Mulia Raja Di Hilir Perak - Raja Idris Shah Ibni Paduka Seri Sultan Iskandar Shah berangkat untuk menunaikan solat Jumaat berjemaah di Masjid Ridzuaniah, Kuala Kangsar, diiringi oleh beberapa orang-orang besar Istana.
Setelah selesai sembahyang, Yang Amat Mulia itu telah mengambil kesempatan untuk memberi ucapan di atas Mimbar Masjid tersebut,

Ucapan pendek Yang Amat Mulia adalah seperti berikut:-

“Tuan, cuba kita pandu dengan bersungguh-sungguh menyukakan Tuhan kita dan Raja kita, iaitu menuntut ilmu dan beribadat seperti sembahyang lima waktu dan jemaah dan lainnya.
Cubalah kita pandu dengan bersungguh-sungguh supaya jangan dimurkai oleh Tuhan kita dan Raja kita, kerana siapa-siapa yang dimurkai oleh Tuhannya di dalam Neraka nampaknya, dan siapa-siapa yang dimurkai oleh Rajanya, tiada berguna duduk di dalam negeri ini.

Saya ini budak lagi bodoh, tetapi apa-apa yang saya dengar dan apa-apa yang saya lihat nanti saya khabarkan kepada bapa saya; hanya doa saya Selamat Umur Panjang sekalian isi negeri Perak ini”.

Ucapan itu sungguhpun pendek tetapi mempunyai intipati yang sangat bernilai kepada sekalian rakyat negeri Perak. Seperkara lagi, sekalian hamba rakyat yang hadir merasai betapa moleknya keperibadian Raja Kecil yang bakal menjadi Raja, Yang Dipertuan bagi Negeri Perak kelak setelah mendengar ucapan tersebut oleh Yang Amat Mulia Raja di Hilir yang pada ketika itu bearu berusia sepuluh tahun.

Sumber : Warta Malaya, 16 Jan 1935
Potret : Kredit Sembangkuala

NASIHAT KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA BAGINDA SULTAN PAHANG - SULTAN SIR ABU BAKAR


Pada 11.4.1934, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan Pahang - Sultan Sir Abu Bakar Riayatuddin Al-Muadzam Shah Ibni Almarhum Sultan Abdullah Al-Mutassim Billah Shah telah memberikan Nasihat Kepada murid-murid Clifford School, Kuala Lipis, Pahang.

Wahai sekalian murid-murid yang hadir pada pagi ini, dengarlah olehmu akan nasihat beta yang ringkas ini, mudah-mudahan menjadi faedah kepada kamu di dalam hal kehidupan kamu kelak.

Oleh itu beta harap kepada kamu sekalian hendaklah bersungguh-sungguh hati dengan rajin dan usaha mengambil serba pelajaran yang diajari oleh guru kamu itu mudah-mudahan majulah kamu di dalam pelajaran yang tinggi-tinggi yang sangat dikehendaki oleh zaman tamadun ini.

Beta percaya, adapun pelajaran yang kamu sekalian tuntuti sekarang ini tentulah jadi kepayahan sedikit pada permulaannya kerana yang dipelajari itu bukannya bahasa sendiri (Bahasa Melayu), tetapi tentulah kamu mengerti akan faedah-faedahnya kepada kamu kemudian hari dan fikirlah oleh kamu akan keadilan dan kemurahan kerajaan telah mengeluarkan beberapa banyak perbelanjaan mendirikan sekolah-sekolah dan mengadakan guru-guru yang bijaksana itu ialah maksud tujuannya hendak memberi pertolongan kepada anak-anak negeri mengambil pelajaran yang akan menjadi kesenangan pada jalan mencari nafkah kehidupan sebagai kaki tangan kerajaan dan lain-lainnya.

Tetapi oleh kerana didapati dari semasa ke semasa pada tentang pelajaran anak-anak Melayu kita ini tersangatlah lemahnya dan jauh ketinggalan ke belakang oleh itu terpaksalah kerajaan mengambil bangsa-bangsa asing dijadikan kaki tangannya di dalam segala pekerjaan yang mana beta percaya kamu sekalian telah mengerti yang perkara itu menjadi kerugian yang amat besar kepada anak-anak Melayu dan jua mengurangkan kekayaan dan kemakmuran negeri Melayu ini.

Setelah kamu sekalian faham akan faedah perkataan-perkataan beta tadi, maka hendaklah kamu hati-hatikan sungguh segala pengajaran guru-guru kamu di dalam sekolah ini; kerana kamu masih berumur muda lagi dan mudah menerima pelajaran dan apabila sudah berumur banyak tak dapat tiada susahlah bagi otak kamu hendak menerima apa-apa pelajaran lagi dan lihatlah oleh kamu akan saudara-saudara kamu yang tiada mempunyai ilmu pengetahuan yang dikehendaki itu sangatlah kepicikan dan kesusahan mencari jalan kehidupan melainkan sentiasalah mereka itu di dalam perusahaan yang susah-susah dan pekerjaan-pekerjaan yang berat-berat.

Sekadar itulah beta nasihatlan hubaya-hubaya adanya.

Sumber : Warta Melayu

25 August 2012

Paduka Sri Sultan Musa Ghiathuddin Riayat Shah Ibni Almarhum Sultan Sir' Alauddin Suleiman Shah


Paduka Sri Sultan Musa Ghiathuddin Riayat Shah Ibni Almarhum Sultan Sir' Alauddin Suleiman Shah Bersama Tengku Permaisuri Sharifah Mastura Binti Syed Shahabuddin.

Tengku Mahkota Selangor (1903) Raja Muda Selangor (1920) Tengku Kelana Jaya Putera (1936) Paduka Sri Sultan Selangor (1943)

Almarhum Sultan Musa Ghiatuddin Riayat Shah ibni Almarhum Sultan Sir Alauddin Suleiman Shah (1893–1955)

Bonda baginda adalah Tengku Ampuan Maharum Binti Raja Muda Tunku Dziauddin (Tunku Kudin - Kedah).

Diputerakan di Jugra pada tahun 1893 diberi nama MUSA UDDIN dan mangkat pada tahun 1955.

Kesultan Selangor mengunakan Gelaran " UDDIN " bagi penambahan nama bagi setiap Sultan yang menaniki Takhta Kerajan.
> ALA"UDDIN (Raja Suleiman Shah) HISHAM' UDDIN (Tengku Alam Shah)> GHIATH' UDDIN (Tengku Musa Uddin) > SALEH' UDDIN (Tengku Abdul Aziz) > SHARAF' UDDIN (Tengku Idris Shah)...

HAKIKATNYA HANYA ALLAH SWT YANG MAHA MENGETAHUI...

26 July 2012

AL-FATIHAH BUAT BONDA TERSAYANG DIATAS KEMBALINYA KERAHMATULLAH

Ucapan Terima kasih tak terhingga atas apa jua bantuan yang di hulurkan kepada seluruh ahli keluarga saya ketika kembalinya kerahmatullah Bonda Tersayang saya yakni Zaliha Bt Che Pin.Saya mohon doa kehadrat Ilahi, Agar Allah SWT jua yang akan membalas segala bantuan yang dihulurkan...
Kembalinya Kerahmatullah Bonda saya akibat daripada kemalangan jalanraja di KUALA KUBU iaitu di laluan Jalan Bandaran, 19 Julai 2012 (29 Syaaban 1433H) dan selamat di semadikan di Tanah Perkuburan Taman Selasih.
Terbayang Senyuman...Yang Sering Dikau Ukirkan, Bagaikan Tiada Kedukaan...Walau Halangan Datang Menerpa, Dikau Berkorban Jiwa Dan Raga,Tiada Harta Paling Berharga, Kaulah Satu-Satunya.........Kasih Ibunda Kekal Selamanya, Agar Bahagia Hidup SejahteraBila Berjauhan Rindu Terasa, Terkenang Setiap Masa, Kasihmu Ku Damba....Tak Dapatku Bayangkan, Hidupku Ini...Tanpa Engkau Di Sisi....Kosong Jiwaku Tak Bererti.. Jasamu Kekal Abadi...
Di doa semoga roh bonda ditempatkan bersama-sama orang yang soleh dan beriman. Al Fatihah.

09 June 2012

CREST ATAUPUN BADGE CAR WARISAN KELUARGA DIRAJA

Jata ataupun dalam ertikata lain sebagai mana merujuk Kamus Dewan ialah Lambang Kebesaran Negeri dan jata diraja hanya digunakan pada kepada kenderaan Sultan, Raja Perempuan, Bakal-Bakal Raja bagi Negeri Perak Darul Ridzuan iaitu DYTM Raja Muda dan DYAM Raja Di Hilir.

WARIS NEGERI PERAK mengikut Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak, adalah zuriat yang diakui telah diperanakkan dengan jalan yang halal daripada tubuh dan darah daging Sultan yang (18) kelapan belas. Ianya hendaklah seorang anak lelaki, cucu lelaki, cicit lelaki dan sebagainya dari sebelah pihak BENIH turun temurun sehingga yang akhir sekali, ini kerna sistem pemerintahan beraja Perak berlainan dengan negeri-negeri lain di Malaysia.
Setiap bakal sultan akan melalui tangga-tangga raja bergelar sebelum menduduki tahta utama negeri. Sistem yang diamalkan ialah menerusi kenaikan pangkat Bakal Sultan dan tidak mengikut sistem turun menurun dari Raja Pemerintah kepada puteranya. Sistem yang unik ini adalah melalui ikut giliran pemerintahan.

Negeri Selangor ianya hanya dikhaskan kepada Paduka Sri Sultan Selangor dan DYTM Raja Muda. Namun di Selangor mempunyai Jata Warisan Sultan Alauddin Suleiman Shah Ibni Almarhum Raja Muda Musa yang lebih dikenali sebagai Suleiman Takok yang digunakan olehAnakanda, Cucu, Cicit, Piut (Warisan Sultan Alauddin Suleiman Shah) dan jata ini telah digunakan ketika era tahun 50an.

JATA WARIS NEGERI dan JATA SULEIMAN TAKOK hanya kepada Waris sahaja. Ianya bukan untuk bermegah-megah, jauh sekali untuk bebas daripada peraturan di jalan raya dibawah AKTA PENGANGKUTAN JALAN 1987 (AKTA 333) DAN PERATURAN LALULINTAS 1958 tetapi hanyalah sebagai lambang ukhuwwah dan silaturahim sesama Warisan Kekeluargaan Diraja. Barangsiapa diantara Waris Negeri Perak dan jua Warisan Sultan Suleiman yang melakukan kesalahan pasti akan dikenakan tindakan undang-undang negara.

Pemakaian badge kereta Waris Negeri Perak atau Alauddin Suleiman Shah tidak akan terlepas dari tindakan undang-undang.

Di antara syarat-syarat pengunaan Crest (BADGE CAR) adalah seperti perincian dibawah.

1. Crest hanya boleh dipakai di hadapan kenderaan sahaja.
2. Crest hendaklah ditutup jika pemandu kenderaan tersebut BUKAN Waris Negeri.

CREST Warisan Diraja umpama maruah didalam memartabatkan institusi kekeluargaan Warisan Diraja. Tiada apa lagi yang tinggal untuk KAMI sebagai Warisan melainkan ‘crest’ ini sahaja sebagai lambang ukhuwwah dan silaturahim BUKAN untuk bermegah.

PERHATIAN:

Mana-mana individu yang bukan Warisan Diraja yang masih sedar akan benih batang tubuh diri sendiri harap dapat membuka Crest/Logo seperti diatas.
Seandainya didapati anda BUKAN WARISAN YANG SAH dan dianggap sebagai mencemar nama baik, tindakan membuat laporan kepada pihak berkuasa akan dibuat berdasarkan no pendaftaran kenderaan agar tindakan boleh diambil kerana mencemari institusi beraja.

BADGE ATAUPUN CREST TIDAK DIJUAL / TIDAK SAH DIPAKAI KEPADA MANA-MANA INDIVIDU YANG TIDAK DIKATEGORIKAN SEBAGAI WARIS NEGERI dan WARISAN SULEIMAN TAKOK KERNA IANYA BOLEH DITAKRIFKAN KESALAHAN DIDALAM PENIPUAN khususnya BANGSA ASING, JANGAN TERPEDAYA KHUSUSNYA BANGSA ASING DAN ADALAH WAJIB BERTANYA SIAPA KEPADA SI PEMAKAI DIKALANGAN MEREKA BERBANGSA MELAYU, SEPERTI DARI WARISAN MANA, HUBUNGAN KEKELUARGAAN, DAN MERUJUK KEPADA WARISAN YANG LEBIH TUA UNTUK KEPASTIAAN DAN YANG PENTING NO PENDAFTARAN KENDERAAN TERSEBUT DI REKOD..

NOTA PENTING :

Terdapat banyak orang luar yang menyamar sebagai WARIS NEGERI PERAK dan WARISAN ALAUDIN SULEIMAN SHAH dengan mengunakan BADGE CAR WARISAN DIRAJA bagi tujuan BERMEGAH DIRI!!!

MANUSIA PENDUSTA PASTI BINASA,
MEROSAK NAMA WARISAN DIRAJA,
LUPA DIRI NAK BERMAHARAJALELA,
PENGKINATA BANGSA PEROSAK INSTITUSI BERAJA.

BADGE RIS adalah dibentuk oleh Bekas Raja Kecil Besra Perak, YAM Raja Datuk Seri Izzudin Iskandar Shah Ibni Almarhum Sultan Idris A’fifullah Shah ketika menjadi Raja Bergelar Negeri Perak kerana melihat Crest Bonda Saudara iaitu YAM RAJA DATO HAJJAH INTAN SURAIYA BT ALMARHUM SULTAN ISKANDAR SHAH dan hanya dipakai oleh YAM Raja Datuk Seri Izzudin Iskandar Shah sahaja bukan orang lain.

WATIKAH DIRAJA ianya HANYA BOLEH DIKURNIAKAN OLEH SULTAN SAHAJA bukan Raja-Raja biasa demikian jua pengunaan BADGE CAR AHLI DIRAJA PERAK, KELUARGA DIRAJA PERAK kerana Di Perak hanya adalah WARIS NEGERI bukan Keluarga Diraja mahupun Ahli Diraja.

Contoh : Watikah Pengurniaan Pada 24 Julai 1958, DYMM Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Almarhum Tunku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhamad telah berkenan mengurniakan gelaran "DiRaja" kepada pasukan Polis Persekutuan Tanah Melayu. Mulai saat itu pasukan polis dikenali dengan nama "Polis Di Raja Persekutuan" atau "The Royal Federation of Malayan Police".

Sumber : Penubuhan Pasukan Polis di Kedah.
Undang-Undang Tubuh Negeri Perak


BADGE CAR : YAM RAJA DATO HAJJAH INTAN SURAIYA BT. ALMARHUM SULTAN ISKANDAR SHAH DPCM.

Badge Car

Khas Bagi Warisan Keturunan Almarhum Sultan Alauddin Suleiman Shah Ibni Almarhum Raja Muda Musa - Sultan, Raja Yang Dipertuan Selangor Ke 4. "Crest Suleiman Takok adalah dirujuk kepada Jata"

Badge RIS adalah dibentuk oleh Bekas Raja Kecil Besra Perak, YAM Raja Datuk Seri Izzudin Iskandar Shah untuk peribadi tetapi tidak tertulis KELUARGA DIRAJA hanya tertulis perkataan RIS saja.


04 June 2012

DOA SEORANG SULTAN, RAJA YANG DI-PERTUAN NEGERI PERAK – SULTAN ALANG ISKANDAR

Doa seorang Sultan, Raja Yang Di-Pertuan Negeri Perak dengan merendahkan sifat dan martabat diri mengelarkan dirinya seorang hamba yang faqir di sisi Allah SWT dan seisi Negeri.

“Ya Allah, Ya Tuhanku, Selamatkan isi negeri Perak dan negerinya dan Engkau jauhkan dari segala bala dunia dan akhirat. Hai Tuhanku, bukakan hati kami, hamba-hamba Engkau di dalam negeri Perak, taat menjunjung titah Engkau,
Ya Allah. Engkau panjangkan umur sekeliannya, taat mengerjakan yang Engkau suruh dan merentikan yang Engkau tegah.
Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Junjunganku, Engkau kabulkan permintaan hambaMu,
Iskandar Shah.”


Faqir,
Iskandar Shah,
Sultan Negeri Perak.

" Tada sekali niat Faqir dengan bermegah - megah ataupun dengan menunjukkan kepandaian melainkan hanya Faqir berserah dan berpegang semata-mata pada Tuhan kita"

01 June 2012

SULTAN ALAUDDIN SULEIMAN SHAH MENERIMA KCMG


Mohom Sultan Alauddin Suleiman Shah Of Selangor menerima Knight Grand Cross - the title 'Sir' pada Tahun 1929
The Most Distinguished Order of Saint Michael and Saint George
(The Order includes three classes, in descending order of seniority:
- Knight Grand Cross or Dame Grand Cross (GCMG)
- Knight Commander (KCMG) or Dame Commander (DCMG)
- Companion (CMG)SULTAN ABDUL SAMAD BERSEMAYAM DI JUGRA


DYMM Sultan Abdul Samad merupakan Anakanda kepada Tengku Panglima Selangor - Raja Abdullah merupakan seorang yang baik dan pendiam.
Baginda sentiasa tinggal di Jugra dan jarang meninggalkan, kecuali untuk datang ke Kuala Lumpur untuk perkara yang melibatkan urusan kerajaan dan hanya singgah sekali atau dua kali sahaja. Baginda sangat rapat dan bersahabat dengan Sir Dementi Smiti sepanjang 12 tah...un tempoh perkhidmatan beliau sebagai Pesuruhjaya Tinggi. Perhubungan baginda bersama pesuruhjaya Tinggi saling memahami antara satu sama lain, walaupun dari Barat dan Timur.

Baginda berkesempatan lihat persekutuan Negeri Melayu bersekutu iaitu Perak, Selangor, Negeri Semblan dan Pahang. Baginda berangkat ke Kuala Kangsar pada tahun 1897, walaupun ketika itu baginda telah uzur sangat bagi, menghadiri Durbar pertama setelah buat pertama sekali di dalam sejarah keempat-empat pemerintah bertemu bersama dengan Penasihat British di Majlis tersebut.

Di Jugra, baginda mempunyai koleksi unik emas barang kemas dan lain-lain
hiasan, ia dipercayai lebih daripada satu perempat daripada satu tan.
Ianya disimpan untuk dijadikan khazanah, menjelaskan penggunaan dan asal mereka. hantu banyak bukit ini dan dialam sungai Jugra sendiri terdapat ikan yang unik dan aneh dikatakan wujud, mereka dikenali untuk menghuni perairan walaupun pedalaman tropika sedikit yang mengetahui tentang mereka.

Pewaris, atau Raja Muda, Raja Suleiman anak Raja Musa, dan cucu Sultan Abdul Samad. Pewarisan takhta dikatakan tidak pernah berehat semata-mata menguruskan hal-hal kerajaan dan dikatakan hampir selalunya mendapatkan nasihat daripada ketua-ketua kaum asli yang lebih tua dan mengkaji kebajikan Negeri secara keseluruhannya.

Translate