21 October 2012

PERJANJIAN ANTARA PADUKA SERI SULTAN PERAK BERSAMA BAGINDA TUANKU SULTAN KEDAH


Perjanjian Paduka Seri Sultan Perak bersama Kebawah Duli Yang Maha Mulia Baginda Tuanku Sultan Kedah pada 4 Mac 1912 ianya mengenai sempadan antara Negeri Kedah dan Negeri Perak iaitu di Daerah Baling dan Tasek dan pembinaan sebatang jalanraya dari Baling ke Padang Serai di Negeri Kedah. 

Antara persetujuan yang dicapai di dalam perjanjian tersebut ialah Sultan Perak bersetuju membina sebatang jalanraya kelas satu dari Baling hingga ke Kuala Ketil sepanjjang 22 batu. jalan yang akan dibina ini akan menyambungkan Klian Intan di Hulu Perak dengan Baling hingga ke Kuala Ketil. 


Perjanjian telah ditandatangani di hadapan Pemangku Residen British di Perak, Oliver Marks dan Encik Md. Ariffin, Setiausaha kepada Baginda Tuanku Sultan Kedah.

No comments:

Translate