24 March 2015

Merafak Sembah Kemahkotaan D.Y.M.M Sultan Johor

Patek Merafak Sembah 

Kepada 
Duli Yang Maha Mulia 
Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar
Sultan dan Yang Dipertuan bagi Negeri dan Jajahan Takluk Johor Darul Ta'zim 

Bersemayam di takhta singgahsana Negeri Johor Darul Takzim 
dengan segala kemuliaan dan kebesaran 
Bersempena Kemahkotaan Tuanku pada 23 Mac 2015.

 Didoakan di bawah naungan pemerintahan Paduka Sri Tuanku, rakyat berbilang kaum berbilang agama, berbilang budaya kukuh bersatu, hidup penuh harmoni – saling hormat antara satu sama lain.

Semoga dibawah pemerintahan Tuanku jua tradisi negeri bersultan rakyat beraja; tradisi yang telah diwarisi turun temurun, terus subur dan segar, kekal sepanjang zaman, merentas peredaran waktu merentas peralihan masa. 

Semoga negeri Johor Darul Takzim mencapai kesejahteraan dan kemakmuran serta dilindungi dari mala petaka dan sebarang bencana. 

Daulat Tuanku… Daulat Tuanku… Daulat Tuanku…

Translate