29 August 2010

SELAMAT MENYAMBUT HARI KEMERDEKAAN NEGARA KE 53Di kesempatan ini kita ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan SELAMAT MENYAMBUT HARI KEMERDEKAAN NEGARA KE 53 kepada semua rakyat Malaysia.

Alhamdulilah sepatutnya kita sebagai sekalian rakyat harus mensyukuri nikmat dan pengorbanan yang telah dikorbankan oleh atuk nenek kita dalam mencapai kemerdekaan.

Sesungguhnya tanpa Rejimen Askar Melayu DiRaja mungkin jua tidak mungkin kita dapat menikmati kemakmuran yang di kecapi hari ini.


Sejak penjajahan oleh Kerajaan Kolonial British, pasukan-pasukan Tentera British dan juga Tentera British India (British Indian Army) seperti pasukan “Burma Rifles” telah ditugaskan untuk mengawal keselamatan. Ini melibatkan kos yang tinggi kerana pasukan-pasukan itu terpaksa dibawa daripaada Britain dan India untuk berkhidmat di Tanah Melayu.

Semenjak tahun 1902, Raja-Raja Melayu terutamanya Sultan Alang Iskandar Shah (Sultan Perak), Tuanku Muhamad Ibni Yam Tuan Antah (Yang DiPertuan Besar Negeri Sembilan), Raja Chulan (Kerabat DiRaja Perak) dan Dato Abdullah Haji Dahan (Undang Luak Rembau) telah menggesa Kerajaan Kolonial British di Malaya untuk menubuhkan satu rejimen tentera yang dianggotai oleh orang-orang tempatan.

Pada 23 November 1932, Jabatan Perang British memberikan persetujuan untuk penubuhan satu pasukan Askar Melayu sebagai satu rejimen tempatan dalam Angkatan Tentera British (Rejimen ini dilatih dan diurus oleh Rejimen Tentera British Malaya). Pada 23 Januari 1933, Majlis Perundingan Persekutuan (Federal Consultative Council) telah meluluskan Akta No. 11 yang dikenali dengan nama Akta Rejimen Askar Melayu dan meluluskan peruntukan $70,000 bagi pembelian Kong Sang Rubber Estate di Port Dickson untuk tapak bagi kegunaan sebagai Pusat Latihan Rekrut Askar Melayu.

Pasukan Askar Melayu bermula dengan penubuhan Kompeni Percubaan Pertama (1st Experimental Company) pada tahun 1933 dan merupakan titik permulaan pasukan tentera anak watan di Tanah Melayu.

Pada 1 Februari 1933, seramai 25 orang anak Melayu daripada 100 orang calon telah dipilih sebagai “sesuai untuk diambil menjadi rekrut” di dalam pasukan Askar Melayu.

Pasukan Askar Melayu ditubuhkan secara rasmi pada 1 Mac 1933 di Haig Lines, Port Dickson, Negeri Sembilan. Pasukan ini di letakkan di bawah perintah Mejar G. Mc Bruce , sementara Kapten K.G. Exham dilantik menjadi Adjutan. Sarjan Mejar A. E. McCarthy dilantik menjadi Sarjan Mejar Rejimen dan Sarjan Kuartermaster E. Oldfiled menjadi Sarjan Kuartermaster.

Pasukan ini dikira sebagai percubaan kerana pada peringkat itu, ia bertujuan untuk menilai kesesuaian orang-orang melayu sebagai anggota tentera, dan bagaimana mereka dapat menyesuaikan diri dengan disiplin tentera (Mejar Jeneral G. Mcl. S. Bruce, O.B.E. M.C. (bersara). (Petikan dari rencana "Trying it out with No. 1 Squad", Pahlawan, Vol. 1, Kuala Lumpur, 1952.)

21 August 2010

ORANG BESAR NEGERI PERAKDewan Negara, selain daripada menasihati Raja Pemerintah dalam perlantikan Bakal Sultan dan Raja-raja Bergelar, ianya juga menasihatkan Raja Pemerintah dalam perlantikan Orang Besar Negeri yang turut membantu Raja Pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas hariannya.

Orang Besar Negeri yang dilantik oleh Raja Pemerintah adalah terdiri :-

• Orang Besar Empat yang mempunyai gelaran-gelaran dan fungsi-fungsi tersendiri dan orang-orang lelaki yang lain dengan gelaran Toh Muda Orang Kaya Bendahara diberi.

• Orang Besar Delapan yang mempunyai gelaran-gelaran dan fungsi-fungsi tersendiri dan orang-orang lelaki yang lain kecuali gelaran Orang Kaya-Kaya Imam Paduka Tuan dan Orang Kaya-Kaya Mahakurnia dengan syarat-syarat sebagaimana termaktub dalam Seksyen 38 (1) dan (2).

• Orang Besar Enam Belas dan memegang gelaran-gelaran tertentu dangan syarat-syarat sebagaimana termaktub di dalam Seksyen 47(2) Undang-undang Tubuh Kerajaan. Orang Besar Enam Belas yang dilantik hendaklah terdiri daripada orang lelaki yang berjasa kepada negeri.

• Orang Besar Tiga Puluh Dua memegang gelaran-gelaran yang telah ditetapkan oleh Raja Pemerintah dengan nasihat Dewan Negara dan Tertib kedudukan bagi Orang Besar kecuali Toh Muda hendaklah mengikut tertib kedudukan:-
• Orang Besar Negeri mengikut taraf tetapi disyaratkan bahawa Toh Puan bagi Orang Besar Negeri itu hendaklah mengambil tingkat kedudukannya yang hampir di bawahnya.

Orang Besar Enam Belas
• Toh Muda Orang Besar Negeri mengikut tertib kedudukan Orang Besar Negeri yang mengenainya.

• Gelaran-gelaran yang tiada ditentukan tertib kedudukan dalam bahagian ini mengikut tarikh lantikan bagi mana-mana gelaran yang demikian itu.
Selain daripada menjadi Ahli-ahli tetap Dewan Negara, Raja-raja Bergelar, Orang Besar Negeri, Orang Besar Enam Belas atau Toh Muda kepada Orang Besar Negeri, di atas nasihat Dewan Negara, Raja Pemerintah boleh melantik di antara mereka menjadi Orang-orang Besar Jajahan yang mempunyai fungsi-fungsi berikut:-

1. Menyempurnakan apa-apa tanggungan dan menggunakan apa-apa hak yang harus diamanahkan kepadanya oleh Raja Pemerintah atau oleh Raja Pemerintah dalam Dewan Negara;
2. Menyempurnakan apa-apa tanggungan dan menggunakan apa-apa hak yang diberikan kepada seseorang Orang Besar Jajahan oleh mana-mana undang-undang yang berjalan; dan
3. Menyempurnakan apa-apa tanggungan dan menggunakan apa-apa hak yang harus diberikan kepadanya oleh mana-mana undang-undang yang berjalan kuatkuasanya pada masa hadapan dalam negeri ini.

Orang-orang Besar Jajahan yang dilantik bertanggungjawab kepada Raja Pemerintah dalam Dewan Negara menerusi Raja Di Hilir bagi kesempurnaan apa-apa tanggungan yang diamanahkan kepadanya dan bagi kegunaan yang betul apa-apa hak yang diberi kepadanya.

ORANG BESAR EMPAT
1. Y.A Bhg. Orang Kaya Bendahara Seri Maharaja
2. Y.A Bhg. Orang Kaya Besar Maharaja Di-Raja
3. Y.A Bhg. Orang Kaya Temenggong Paduka Raja
4. Y.A Bhg. Orang Kaya Menteri Paduka Tuan

ORANG BESAR DELAPAN
1. Y.Bhg. Orang Kaya Kaya Laksamana Raja Mahkota
2. Y.Bhg. Orang Kaya Kaya Seri Adika Raja Shahbandar Muda
3. Y.Bhg. Orang Kaya Kaya Panglima Kinta Seri Amar Bangsa di-Raja
4. Y.Bhg. Orang Kaya Kaya Seri Panglima Bukit Gantang Seri Amar di-Raja
5. Y.Bhg. Orang Kaya Kaya Shahbandar Paduka Indera
6. Y.Bhg. Orang Kaya Kaya Setia Bijaya di-Raja
7. Y.Bhg. Orang Kaya Kaya Imam Paduka Tuan
8. Y.Bhg. Orang Kaya Kaya Mahakurnia Indera di-Raja

ORANG BESAR ENAM BELAS
1. Y.D.H Toh Seri Maharaja Lela
2. Y.D.H Toh Paduka Indera
3. Y.D.H Toh Maharaja Dewa
4. Y.D.H Toh Maharaja Indera
5. Y.D.H Toh Shahbandar Ulu
6. Y.D.H Toh Tan Dewa Paduka
7. Y.D.H Toh Paduka Setia
8. Y.D.H Toh Sedewa Raja
9. Y.D.H Toh Paduka Raja
10. Y.D.H Toh Perdana Indera
11. Y.D.H Toh Indera Jaya
12. Y.D.H Toh Seri Bijaya
13. Y.D.H Toh Seri Lela Paduka
14. Y.D.H Toh Amar Seri di-Raja
15. Y.D.H Toh Raja di-Raja
16. Y.D.H Toh Seri Wangsa

TOH MUDA ORANG BESAR EMPAT
1. Y.D.H Toh Muda Orang Kaya Besar Maharaja di-Raja
2. Y.D.H Toh Muda Orang Kaya Temenggong Paduka Raja
3. Y.D.H Toh Muda Orang Kaya Menteri Paduka Tuan
4. Tidak ada Toh Muda Orang Kaya Bendahara Seri Maharaja

TOH MUDA ORANG BESAR DELAPAN
1. Y.D.H Toh Muda Orang Kaya Kaya Laksmana Raja Mahkota
2. Y.D.H Toh Muda Orang Kaya Kaya Seri Adika Raja Shahbandar Muda
3. Y.D.H Toh Muda Orang Kaya Kaya Panglima Kinta Seri Amar Bangsa di-Raja
4. Y.D.H Toh Muda Orang Kaya Kaya Panglima Bukit Gantang Seri Amar di-Raja
5. Y.D.H Toh Muda Orang Kaya Kaya Shahbandar Paduka Indera
6. Y.D.H Toh Muda Orang Kaya Kaya Setia Bijaya di-Raja
7. Tidak ada Toh Muda Orang Kaya Kaya Mahakurnia
8. Tidak ada Toh Muda Orang Kaya Kaya Imam Paduka Tuan

ORANG BESAR TIGA PULUH DUA
1. Y.D.H Toh Tan Dewa Sakti
2. Y.D.H Toh Kamar Lela
3. Y.D.H Toh Seri Indera Lela
4. Y.D.H Toh Sakna Bongsu
5. Y.D.H Toh Tan Dewa Raja
6. Y.D.H Toh Rakna Sakti
7. Y.D.H Toh Purba di-Raja
8. Y.D.H Toh Jana Pahlawan
9. Y.D.H Toh Sa Indera Lela
10. Y.D.H Toh Bahagia Negara
11. Y.D.H Toh Amar Pahlawan
12. Y.D.H Toh Mangku di-Raja
13. Y.D.H Toh Dewa Mahkota
14. Y.D.H Toh Sakna Menteri
15. Y.D.H Toh Demang Perwira
16. Y.D.H Toh Indera Wangsa
17. Y.D.H Toh Mekong
18. Y.D.H Toh Lela Indera
19. Y.D.H Toh Mahkota Lela
20. Y.D.H Toh Amar Di Wangsa
21. Y.D.H Toh Pekerma Wati
22. Y.D.H Toh Johan Pahlawana
23. Y.D.H Toh Pendewa Sakti
24. Y.D.H Toh Kelana Perkasa
25. Y.D.H Toh Kelana di-Raja
26. Y.D.H Toh Kohor Alam
27. Y.D.H Sukar Di Lawan
28. Y.D.H Toh Pendekar Alam
29. Y.D.H Toh Bijaya Wati
30. Y.D.H Toh Puspa Wati
31. Y.D.H Toh Bahtera di-Raja
32. Y.D.H Toh Suri Wati

Sumber dari Pejabat DYMM Sultan Perak

07 August 2010

NOBATTerdapat banyak pendapat apabila memperkatakan mengenai asal usul dan titik mula kewujudan Nobat didalam Tanah Melayu. Namun masih belum ditemui lagi asal usul yang tepat. Ahli-ahli sejarah masing-masing mempunyai pendapat sendiri dalam pertikaian asal-usul Nobat ini. Tidak kurang juga yang menerapkan unsur dongeng di dalam pendapat mereka. Di dalam kajian ini, terdapat beberapa pendapat yang berbeza mengenai asal kewujudan Nobat.

Namun jika disingkap dari lipatan sejarah kemungkinan besar Nobat Berasal dari Benua Hindi kerna Raja-Raja Melayu itu sendiri titik permulaan dari Benua Hindi.. Waullah Wallam..

Perkataan Nobat berasal dari bahasa Parsi, “Naubat” iaitu “Nau” bermaksud sembilan dan “Bat” bermaksud bunyi-bunyian kerana pada asalnya Nobat itu mengandungi 9 jenis ragam bunyi-bunyian.

Nobat termasuk dalam alat muzik diraja yang dianggap kudus atau sakral berbanding alat-alat kerajaan yang lain bahkan hubungan antara Nobat dengan raja-raja Melayu khususnya Raja Pemerintah (Sultan) itu mempunyai pertalian yang amat erat sekali. terdapat 4 sebuah Negeri Melayu-Islam Beraja di Semenanjung Malaysia yang mempunyai Nobat DiRaja iaitu Negeri Kedah, Perak, Selangor dan Terengganu.
perkakas Nobat disimpan di Istana ataupun didalam Balai Nobat dengan beralaskan kain kuning bagi menunjukkan simbol kekuasaan dan kemuliaan Kesultanan.

Perkakas Nobat dipercayai dijaga oleh “Jin Kerajaan”. kerna itu, Nobat tidak boleh dipukul atau dimainkan begitu sahaja tanpa perkenan DYMM Paduka Seri Sultan. Bahkan sampai ke suatu tahap tidak boleh mengata-ngatakan sesuatu yang kurang baik mengenainya. Hal ini kerana Nobat itu dipercayai mempunyai daulat kebesaran dan barang siapa yang tidak mengendahkannya boleh ditimpa tulah!

SEKEPING TANAH MELAYU DI TENGAH BANDARAYA KUALA LUMPUR
Tanah Kampung Baru adalah milik dan anugerah Almarhum Moyang Nenda Sultan Alauddin Suleiman Shah Ibni Almarhum Raja Muda Musa kepada orang-orang Melayu di kuala Lumpur.

Kampung Baru sebuah perkampungan rizab Melayu tunggal di tengah-tengah metropolitan Kuala Lumpur adalah seluas 225.89 ekar dan dibentuk oleh tujuh buah kampung iaitu Kampung Periuk, Kampung Pindah, Kampung Hujung Pasir, Kampung Paya, Kampung Masjid, Kampung Atas A dan Kampung Atas B. Terdapat tiga kategori tanah milik Melayu wujud di Kampung Baru iaitu Tanah Simpanan Melayu, Tanah Simpanan Pertanian Melayu dan Tanah Melayu Diberi Milik. Kampung Baru mula dibuka pada tahun 1899 dan digazetkan setahun kemudian. Sebuah lembaga pentadbir khusus untuk Kampung Baru ditubuhkan serentak dengan pembukaannya sebagai Penempatan Tanah Pertanian Melayu atau Malay Agriculture Settlement (MAS) serta bertanggungjawab kepada Residen British ketika itu dalam menguruskan perkara mengenai pentadbiran kampung.

Kampung ini pada awalnya terbentuk apabila sekumpulan orang Melayu yang tinggal di kawasan Sungai Gombak dan Sungai Klang terpaksa berpindah untuk memberi ruang kepada pembangunan Kuala Lumpur. Bandar ini ketika itu sedang pesat membangun apabila beberapa projek yang kini menjadi ikon sejarah dan seni bina seperti Kelab Diraja Selangor, Bangunan Pejabat Pos Utama, Victoria Institution dan Bangunan Sultan Abdul Samad sedang dalam pembinaan. Oleh itu Sultan Selangor ketika itu, Sultan Sulaiman Shah @ Sultan Alauddin Sulaiman Shah Ibni Raja Muda Musa telah memperuntuk sebuah kawasan di tepi Sungai Kelang untuk orang Melayu berpindah dan MAS diwartakan pada 1 Jan 1900.

MAS diwujudkan untuk memindahkan orang Melayu yang menghuni pinggir Sungai Gombak dan Sungai Klang walaupun ketika itu mereka aktif dalam kegiatan perniagaan dan perlombongan. Ini kerana British berpendapat orang Melayu wajar bergiat dalam sektor pertanian dan dengan menempatkan orang Melayu di sebuah kampung khas akan memudahkan anak-anak Melayu menerima pendidikan dan mengambil bahagian dalam pentadbiran.
Ini sekali gus memberi peluang kepada penduduk Melayu untuk menikmati sebahagian daripada kemakmuran Kuala Lumpur ketika itu yang kaya dengan bijih timah.
MAS telah dipertanggungjawabkan untuk mentadbir kampung ini dengan kuasa yang luas antaranya melulus dan menetapkan perjanjian pemberian lot rumah dan pelan bangunan, menyimpan butiran pertukaran serta mengawalselia keselamatan dan kegiatan penduduk.
Selain itu MAS turut mempunyai kuasa untuk memberi kebenaran hanya kepada orang Melayu untuk tinggal di sini dengan luas kawasan kediaman tidak melebihi setengah ekar seorang.

MAS turut berkuasa mengusir penduduk yang tidak patuh dengan peraturan serta mereka yang mampu memberi ancaman dan dianggap berbahaya kepada penduduk.
Menurut Shamsuri, anggota lembaga MAS pada peringkat awal terdiri dari kalangan pegawai tinggi penjajah dan kerabat diraja (Raja Muda Selangor pada asalnya menjadi Yang Dipertua) sehinggalah selepas Perang Dunia Kedua.
Di bawah pemerintahan Jepun barulah beberapa orang penduduk Kampung Baru dilantik menganggotai lembaga itu.
Pada masa sekarang, tujuh orang wakil yang dipanggil ahli jemaah dari tujuh buah kampung di sini telah dilantik untuk menganggotai lembaga MAS. Ahli jemaah ini boleh dianggap sebagai penghulu di setiap kampung berkenaan.
Beberapa buah kampung kecil seperti Kampung Manggis dan Kampung Sungai Baru turut digabungkan ke dalam Kampung Baru selain beberapa kampung setinggan, iaitu Kampung Limau, Kampung Cendana dan Kampung Paya Baru.

Namun disebabkan semua urusan pentadbiran tanah adalah hak lembaga tadbir MAS, ia tidak dapat memenuhi harapan tuan tanah yang berhasrat membangunkan kawasan ini kerana mereka tidak memegang apa-apa surat hak milik yang boleh diurusniagakan hinggalah pada tahun 1960-an.
Bagaimanapun Menteri Besar Selangor ketika itu, Datuk Harun Idris yang menjadi pengerusi MAS telah berjaya mengusahakan geran hak milik tanah bagi penduduk kampung ini.
Sejarah Kampung Baru ini jika dihuraikan mungkin terlalu panjang apatah lagi pelbagai peristiwa dan cacatan yang amat bersejarah telah berlaku sejak dari awal penubuhannya.

Pada peringkat awal kebanyakan jalan-jalan yang terdapat di sini dinamakan dengan nama Inggeris dan pastinya ia dianggap sebagai pelik pada ketika itu apatah lagi Kampung Baru sendiri merupakan penempatan terbesar orang Melayu.
Sebagai contoh Jalan Raja Alang yang sangat terkenal dengan Bazar Ramadan sebelum ini dikenali sebagai Perkins Road. Hale Road yang dinamakan sempena seorang pentadbir British di zaman penjajah kini bernama Jalan Raja Abdullah, Jalan Raja Muda Abdul Aziz di tengah-tengah Kampung Baru dikenali sebagai Princess Road manakala Jalan Dewan Sultan Sulaiman pula pernah dikenali sebagai Stony Road.

Kelab Sultan Sulaiman yang terletak di Kampung Baru merupakan kelab orang Melayu tertua di Malaysia dan semenjak penubuhannya pada 1909, ia telah menyaksikan pelbagai catatan dan peristiwa penting negara. Pada peringkat awalnya penduduk Kampung Baru sering mengadakan perjumpaan di sebuah pondok di sini yang dibina secara gotong-royong.

SEJARAH KUALA LUMPUREra Pra-Kemerdekaan (1857-1957)

Dalam Bahasa Melayu, maksud namanya adalah "kuala berlumpur." Pendudukannya bermula apabila seorang ahli keluarga DiRaja Selangor yang bernama Raja Abdullah, membuka Lembah Klang untuk pelombongan biji timah. pada awalnya hanya 87 pencari gali Cina yang telah pergi ke sungai Klang dan memulakan prospek di daerah Ampang, pada masa itu kawasan tersebut adalah hutan belantara.
Walaupun 69 dari mereka meninggal dunia kerana keadaan penyakit wabak, pelombongan biji timah yang berkembang telah ditubuhkan.
Ini menarik perhatian banyak pedagang yang berdagang keperluan asas kepada pelombong-pelombong untuk mendapatkan sebahagian dari biji timah. Pedagang membina kedai di kuala sungai Klang dan Gombak. Oleh kerana itu, sebuah bandar telah dilahirkan.

Sejarah Kuala Lumpur juga amat berkait rapat dengan Haji Abdullah Hukum, yang merupakan salah seorang Panglima kepada kerajaan Negeri Selangor semasa dibawah Pemerintahan Almarhum Sultan Abd Samad.

Sementara pekan itu membesar, Inggeris, yang menjajah Malaya pada waktu itu, merasa mereka harus melantik (Kapitan Cina, atau Kapten kepada orang Cina) untuk mentadbirkan dan memastikan ada undang-undang dan peraturan.

Kuala Lumpur dari pekan lombongan kecil yang sunyi telah menjadi bandar yang terutama di Selangor. Pada awalnya, Kuala Lumpur adalah pusat Perang Saudara Selangor, di mana dua persengkatan dapat ditanggapkan; pergaduhan di antara putera-putera Selangor ke atas keuntungan lombongan biji timah, dan suatu dendam berdarah di antara Kapitan Yap dan Chong Chong, yang mahu menjadi Kapitan. Kapitan Yap dan tulang belakangnya, Tengku Kudin, berjaya dan sejak masa itu, terima kasih kepada pimpinan bagus Kapitan Yap, Kuala Lumpur menjadi bandar yang terbesar di Selangor.

Dia membina Kuala Lumpur, yang dihancurkan oleh Perang Saudara dan memenuhinya dengan pelombong Cina dari tempat lain di Selangor. Dia juga mengalakkan petani Melayu untuk tinggal dekat Kuala Lumpur untuk memudahkan bekalan sumber makanan.

Dataran Merdeka di pusat Kuala Lumpur, di mana kemerdekaan Malaya diumumkan pada tahun 1957 Ia telah menjadikan Kuala Lumpur Ibu Negeri Selangor.
Sir Frank Swettenham pada waktu itu diwakilkan Residen Selangor dan dia menjadi orang bertanggungjawab untuk membuat Kuala Lumpur kedudukan pentadbiran Selangor. Masa pentadbirannyalah Kuala Lumpur bersambung menjadi bandaraya kaya dan aman, selepas kematian Kapitan Yap. Apabila Negeri-negeri Melayu Bersekutu digabungkan dengan Swenttenham sebagai penjaganya pada tahun 1896, Kuala Lumpur menjadi ibu negerinya.

Pada Perang Dunia II tentera Jepun menakluki Kuala Lumpur pada 11 Januari, 1942 dan menguasai bandar itu selama 44 bulan.

Sumber : http://ms.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Kuala_Lumpur

SELAMAT MENYAMBUT DAN MENJALANI IBADAT PUASA DIBULAN MULIA RAMADHAN AL MUBARAK 2010 (1431H)


Kite dengan hati yang hening menzahirkan setulus kalam dari pancaran mata hati melahir kesyukur atas rahmatMu jua Allah SWT yang telah memungkinkan kite dapat menyambut seterusnya menjalani Ibadah Puasa di Bulan yang penuh keberkatan Ramadhan Al Mubarak.

Di sini jua kite ingan mengambil kesempatan mengucapkan Selamat Menyambut dan Menjalani Ibadah Puasa di Bulan Ramadhan Al Mubarak kepada rakan dan sekalian muslimin dan muslimat.

Semoga kite semua mendapat keberkatan di bulan yang Mulia ini...
Insyallah...Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ

“Apabila datang Ramadhan pintu-pintu syurga dibuka pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu.”

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“Siapa yg berpuasa pada bulan Ramadhan dlm keadaan iman dan mengharapkan pahala akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu.”

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ، فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيْهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيْهِ أَبْوَابُ الْجَحِيْمِ وَتُغَلُّ فِيْهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ، لِلَّهِ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرُهَا فَقَدْ حُرِمَ

“Telah datang pada kalian Ramadhan bulan yang diberkahi Allah Subhanahu Wa Ta’ala mewajibkan atas kalian untuk puasa di bulan ini. Pada bulan Ramadhan dibuka pintu-pintu langit dan ditutup pintu-pintu neraka serta dibelenggu setan-setan yg sangat jahat. Pada bulan ini Allah memiliki satu malam yg lebih baik dari seribu bulan. Siapa yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan malam itu maka sungguh ia telah diharamkan.”

Translate