21 August 2010

ORANG BESAR NEGERI PERAKDewan Negara, selain daripada menasihati Raja Pemerintah dalam perlantikan Bakal Sultan dan Raja-raja Bergelar, ianya juga menasihatkan Raja Pemerintah dalam perlantikan Orang Besar Negeri yang turut membantu Raja Pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas hariannya.

Orang Besar Negeri yang dilantik oleh Raja Pemerintah adalah terdiri :-

• Orang Besar Empat yang mempunyai gelaran-gelaran dan fungsi-fungsi tersendiri dan orang-orang lelaki yang lain dengan gelaran Toh Muda Orang Kaya Bendahara diberi.

• Orang Besar Delapan yang mempunyai gelaran-gelaran dan fungsi-fungsi tersendiri dan orang-orang lelaki yang lain kecuali gelaran Orang Kaya-Kaya Imam Paduka Tuan dan Orang Kaya-Kaya Mahakurnia dengan syarat-syarat sebagaimana termaktub dalam Seksyen 38 (1) dan (2).

• Orang Besar Enam Belas dan memegang gelaran-gelaran tertentu dangan syarat-syarat sebagaimana termaktub di dalam Seksyen 47(2) Undang-undang Tubuh Kerajaan. Orang Besar Enam Belas yang dilantik hendaklah terdiri daripada orang lelaki yang berjasa kepada negeri.

• Orang Besar Tiga Puluh Dua memegang gelaran-gelaran yang telah ditetapkan oleh Raja Pemerintah dengan nasihat Dewan Negara dan Tertib kedudukan bagi Orang Besar kecuali Toh Muda hendaklah mengikut tertib kedudukan:-
• Orang Besar Negeri mengikut taraf tetapi disyaratkan bahawa Toh Puan bagi Orang Besar Negeri itu hendaklah mengambil tingkat kedudukannya yang hampir di bawahnya.

Orang Besar Enam Belas
• Toh Muda Orang Besar Negeri mengikut tertib kedudukan Orang Besar Negeri yang mengenainya.

• Gelaran-gelaran yang tiada ditentukan tertib kedudukan dalam bahagian ini mengikut tarikh lantikan bagi mana-mana gelaran yang demikian itu.
Selain daripada menjadi Ahli-ahli tetap Dewan Negara, Raja-raja Bergelar, Orang Besar Negeri, Orang Besar Enam Belas atau Toh Muda kepada Orang Besar Negeri, di atas nasihat Dewan Negara, Raja Pemerintah boleh melantik di antara mereka menjadi Orang-orang Besar Jajahan yang mempunyai fungsi-fungsi berikut:-

1. Menyempurnakan apa-apa tanggungan dan menggunakan apa-apa hak yang harus diamanahkan kepadanya oleh Raja Pemerintah atau oleh Raja Pemerintah dalam Dewan Negara;
2. Menyempurnakan apa-apa tanggungan dan menggunakan apa-apa hak yang diberikan kepada seseorang Orang Besar Jajahan oleh mana-mana undang-undang yang berjalan; dan
3. Menyempurnakan apa-apa tanggungan dan menggunakan apa-apa hak yang harus diberikan kepadanya oleh mana-mana undang-undang yang berjalan kuatkuasanya pada masa hadapan dalam negeri ini.

Orang-orang Besar Jajahan yang dilantik bertanggungjawab kepada Raja Pemerintah dalam Dewan Negara menerusi Raja Di Hilir bagi kesempurnaan apa-apa tanggungan yang diamanahkan kepadanya dan bagi kegunaan yang betul apa-apa hak yang diberi kepadanya.

ORANG BESAR EMPAT
1. Y.A Bhg. Orang Kaya Bendahara Seri Maharaja
2. Y.A Bhg. Orang Kaya Besar Maharaja Di-Raja
3. Y.A Bhg. Orang Kaya Temenggong Paduka Raja
4. Y.A Bhg. Orang Kaya Menteri Paduka Tuan

ORANG BESAR DELAPAN
1. Y.Bhg. Orang Kaya Kaya Laksamana Raja Mahkota
2. Y.Bhg. Orang Kaya Kaya Seri Adika Raja Shahbandar Muda
3. Y.Bhg. Orang Kaya Kaya Panglima Kinta Seri Amar Bangsa di-Raja
4. Y.Bhg. Orang Kaya Kaya Seri Panglima Bukit Gantang Seri Amar di-Raja
5. Y.Bhg. Orang Kaya Kaya Shahbandar Paduka Indera
6. Y.Bhg. Orang Kaya Kaya Setia Bijaya di-Raja
7. Y.Bhg. Orang Kaya Kaya Imam Paduka Tuan
8. Y.Bhg. Orang Kaya Kaya Mahakurnia Indera di-Raja

ORANG BESAR ENAM BELAS
1. Y.D.H Toh Seri Maharaja Lela
2. Y.D.H Toh Paduka Indera
3. Y.D.H Toh Maharaja Dewa
4. Y.D.H Toh Maharaja Indera
5. Y.D.H Toh Shahbandar Ulu
6. Y.D.H Toh Tan Dewa Paduka
7. Y.D.H Toh Paduka Setia
8. Y.D.H Toh Sedewa Raja
9. Y.D.H Toh Paduka Raja
10. Y.D.H Toh Perdana Indera
11. Y.D.H Toh Indera Jaya
12. Y.D.H Toh Seri Bijaya
13. Y.D.H Toh Seri Lela Paduka
14. Y.D.H Toh Amar Seri di-Raja
15. Y.D.H Toh Raja di-Raja
16. Y.D.H Toh Seri Wangsa

TOH MUDA ORANG BESAR EMPAT
1. Y.D.H Toh Muda Orang Kaya Besar Maharaja di-Raja
2. Y.D.H Toh Muda Orang Kaya Temenggong Paduka Raja
3. Y.D.H Toh Muda Orang Kaya Menteri Paduka Tuan
4. Tidak ada Toh Muda Orang Kaya Bendahara Seri Maharaja

TOH MUDA ORANG BESAR DELAPAN
1. Y.D.H Toh Muda Orang Kaya Kaya Laksmana Raja Mahkota
2. Y.D.H Toh Muda Orang Kaya Kaya Seri Adika Raja Shahbandar Muda
3. Y.D.H Toh Muda Orang Kaya Kaya Panglima Kinta Seri Amar Bangsa di-Raja
4. Y.D.H Toh Muda Orang Kaya Kaya Panglima Bukit Gantang Seri Amar di-Raja
5. Y.D.H Toh Muda Orang Kaya Kaya Shahbandar Paduka Indera
6. Y.D.H Toh Muda Orang Kaya Kaya Setia Bijaya di-Raja
7. Tidak ada Toh Muda Orang Kaya Kaya Mahakurnia
8. Tidak ada Toh Muda Orang Kaya Kaya Imam Paduka Tuan

ORANG BESAR TIGA PULUH DUA
1. Y.D.H Toh Tan Dewa Sakti
2. Y.D.H Toh Kamar Lela
3. Y.D.H Toh Seri Indera Lela
4. Y.D.H Toh Sakna Bongsu
5. Y.D.H Toh Tan Dewa Raja
6. Y.D.H Toh Rakna Sakti
7. Y.D.H Toh Purba di-Raja
8. Y.D.H Toh Jana Pahlawan
9. Y.D.H Toh Sa Indera Lela
10. Y.D.H Toh Bahagia Negara
11. Y.D.H Toh Amar Pahlawan
12. Y.D.H Toh Mangku di-Raja
13. Y.D.H Toh Dewa Mahkota
14. Y.D.H Toh Sakna Menteri
15. Y.D.H Toh Demang Perwira
16. Y.D.H Toh Indera Wangsa
17. Y.D.H Toh Mekong
18. Y.D.H Toh Lela Indera
19. Y.D.H Toh Mahkota Lela
20. Y.D.H Toh Amar Di Wangsa
21. Y.D.H Toh Pekerma Wati
22. Y.D.H Toh Johan Pahlawana
23. Y.D.H Toh Pendewa Sakti
24. Y.D.H Toh Kelana Perkasa
25. Y.D.H Toh Kelana di-Raja
26. Y.D.H Toh Kohor Alam
27. Y.D.H Sukar Di Lawan
28. Y.D.H Toh Pendekar Alam
29. Y.D.H Toh Bijaya Wati
30. Y.D.H Toh Puspa Wati
31. Y.D.H Toh Bahtera di-Raja
32. Y.D.H Toh Suri Wati

Sumber dari Pejabat DYMM Sultan Perak

3 comments:

Putera Al-Ismailliah said...

salam, kenapa tiada gambar sultan Perak ke 25? mohom Ismail?

Unknown said...

Saudara Ahmad terima kasih, namun agak sukar untuk temui gambar Mohom Sultan Ismail..

Ren said...

Assalam, tumpang tanya, adakah gelaran2 ini (semua yg tersebut di atas) masih ada sehingga ke hari ini? dan adakah ia diwarisi oleh kaum keluarga?

Translate