07 August 2010

NOBATTerdapat banyak pendapat apabila memperkatakan mengenai asal usul dan titik mula kewujudan Nobat didalam Tanah Melayu. Namun masih belum ditemui lagi asal usul yang tepat. Ahli-ahli sejarah masing-masing mempunyai pendapat sendiri dalam pertikaian asal-usul Nobat ini. Tidak kurang juga yang menerapkan unsur dongeng di dalam pendapat mereka. Di dalam kajian ini, terdapat beberapa pendapat yang berbeza mengenai asal kewujudan Nobat.

Namun jika disingkap dari lipatan sejarah kemungkinan besar Nobat Berasal dari Benua Hindi kerna Raja-Raja Melayu itu sendiri titik permulaan dari Benua Hindi.. Waullah Wallam..

Perkataan Nobat berasal dari bahasa Parsi, “Naubat” iaitu “Nau” bermaksud sembilan dan “Bat” bermaksud bunyi-bunyian kerana pada asalnya Nobat itu mengandungi 9 jenis ragam bunyi-bunyian.

Nobat termasuk dalam alat muzik diraja yang dianggap kudus atau sakral berbanding alat-alat kerajaan yang lain bahkan hubungan antara Nobat dengan raja-raja Melayu khususnya Raja Pemerintah (Sultan) itu mempunyai pertalian yang amat erat sekali. terdapat 4 sebuah Negeri Melayu-Islam Beraja di Semenanjung Malaysia yang mempunyai Nobat DiRaja iaitu Negeri Kedah, Perak, Selangor dan Terengganu.
perkakas Nobat disimpan di Istana ataupun didalam Balai Nobat dengan beralaskan kain kuning bagi menunjukkan simbol kekuasaan dan kemuliaan Kesultanan.

Perkakas Nobat dipercayai dijaga oleh “Jin Kerajaan”. kerna itu, Nobat tidak boleh dipukul atau dimainkan begitu sahaja tanpa perkenan DYMM Paduka Seri Sultan. Bahkan sampai ke suatu tahap tidak boleh mengata-ngatakan sesuatu yang kurang baik mengenainya. Hal ini kerana Nobat itu dipercayai mempunyai daulat kebesaran dan barang siapa yang tidak mengendahkannya boleh ditimpa tulah!

No comments:

Translate