02 November 2012

PAGE WANGSA MAHKOTA SELANGOR


Klik Link ini :- Wangsa Mahkota Selangor

Wangsa Mahkota Selangor adalah ruangan perkongsian maklumat blog yang tidak menguntungkan dan tidak bergabung dengan mana-mana institusi persatuan atau badan-badan politik.

Wangsa Mahkota Selangor adalah laman web perkongsian maklumat yang menyediakan maklumat mengenai sejarah Keluarga Diraja Selangor.
Termasuk maklumat yang berkait rapat kepada Sultan-Sultan Selangor dan khazanah warisan seni budaya serta sejarah umum Negeri Selangor dan perihal-perihal lain yang mempunyai intipati penting yang berkaitan dengan negeri Selangor.

Wangsa Mahkota Selangor akan cuba untuk memastikan teras ketulusan untuk menaikkan institusi beraja didalam negeri Selangor amnya negara.

Antaranya teras ketulusan :-

1. Menyebarkan maklumat, pendapat dan pandangan ke atas isu-isu semasa.
2. Membentangkan kertas kerja yang boleh memberi pengetahuan dari segi ilmu dan idea kepada masyarakat bagi memastikan sesuatu kepincangan akan sesuatu isu.
3. Mengupas dan mentakrif perihal isu-isu berhubung khazanah warisan budaya dan sejarah.
4. Menerima pandangan, saranan, idea, cadangan dan jua pendapat umum terhadap sesuatu isu dengan penuh kerendahan diri.

Perkongsian Ilmu adalah satu kebajikan yang menjadi tali penghubung yang terbaik... Insyallah...

Segala puji tertentu bagi ALLAH Subhanahu Wata’ala yang memiliki dan menguasai segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan bagi Nya (pula) segala puji di akhirat, dan Dialah saja Yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mendalam pengetahuan Nya.

Selawat dan kesejahteraan ke atas Junjungan Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassalam, semulia-mulia kejadian.
Demikian juga ke atas keluarga dan para sahabat Baginda yang merupakan bintang-bintang penunjuk mencernakan cahaya, seterusnya ke atas sekalian para Tabiin dan para ulama yang berperanan sebagai penyuluh daripada kegelapan.

Semoga memperoleh ihsan daripada ALLAH Subhanahu Wata’ala sehingga ke hari kebangkitan.

Klik Link ini :- Wangsa Mahkota Selangor

No comments:

Translate