30 April 2013

Tiga Cabangan Keluarga Diraja Yang Memerintah Secara Giliran Takhta Singgahana Kesultanan Perak.

Foto ini menjelaskan
Paduka Sri Sultan Alang Iskandar, Raja Muda Abdul Aziz dan Raja Bendahara Yussuf Izzuddin
Sistem yang diamalkan ialah menerusi kenaikan pangkat Bakal Sultan dan tidak mengikut sistem turun menurun dari Raja Pemerintah kepada puteranya. Namun sistem pewarisan secara bergilir mengikut keluarga ini jua meletakkan bahawasanya setiap keluarga dari tiga cabang ini akan bergelar Paduka Seri Sultan Perak. Sistem yang unik sangat sukar untuk difahami maka ketelitian amat penting bagi memastikan sistem yang unik ini menjadi simbol kesentosaan. Maka adalah penting para pembesar iaitu ahli Dewan Negara Perak mengetahui keunikan sistem pewarisan bergilir cabang ketiga-tiga cabang ini mengikut adat dan mengikut tradisi sebagaimana yang telah terlaksana sekian lama.  

Buat masa ini Negeri Perak mempunyai tiga Keluarga diRaja yang memerintah secara giliran. Keluarga yang dimaksudkan ialah dari Keluarga Iskandar, Yusuf dan Abdullah. 

Keluarga Iskandar, Yusuf dan Abdullah yang dimaksudkan adalah seperti berikut :- 

- Y.A.M. Raja Bendahara Alang Iskandar Shah ibni al-Marhum Raja Kechil Tengah Ahmad 
- Paduka Seri Sultan Abdu'llah Muhammad Shah II ibni al-Marhum Sultan Ja'afar Safi ud-din Mu'azzam Shah ibni al-Marhum Raja Kechil Tengah Ahmad 
[anak cucu cicit Almarhum Sultan Abdullah Muhammad Shah II telah diharamkan untuk menjadi Sultan Perak tetapi pada tahun 1915, putera sulung Sultan Abdullah iaitu Raja Ngah Mansur bersama-sama dengan adiknya, Raja Chulan, Raja Abdul Malik, Raja Ahmad Hamid, Raja Said Tauphy telah memohon kepada British untuk membatalkan pengharaman keturunan Sultan Abdullah sebagai pewaris takhta Kesultanan Perak, walaupun pembatalan sebagai pewaris takhta kesultanan diberikan namun, ianya bukan lah memberikan Waris Sultan Abdullah Muhammad Shah II menjadi Paduka Seri Sultan Perak, hanya lah sekadar pewaris raja bergelar yang lebih kanan didalam Raja Bergelar yang tidak boleh sama sekali bergelar Tuanku, namun takkala Paduka Seri Sultan Yussuf Izzudin Shah ibni Almarhum Sultan Abdul Jalil telah berkenan melakukan istiadat pemasyhuran pindaan Undang-Undang Tubuh Perak pada 27.9.1954, maka berlaku pindaan yang menetapkan bahawa Gelaran Raja Bendahara diganti semula kepada gelaran Yang Amat Berbahagia Orang Kaya Bendahara Seri Maharaja dan tidak dengan gelaran Duli Yang Amat Mulia Tuanku Raja Bendahara maka secara tidak lanjut gelaran Raja Dihilir Perak mengambil tempat dengan martabat Duli Yang Amat Mulia Tuanku Raja Dihilir. Namun sebagai galas gantinya Raja Muda Musa mengambil tempat didalam kedudukan cabangan keluarga ini sehingga ke hari ini] 
- Paduka Sri Tuanku Sultan Yusuf Sharif ud-din Muzaffar Shah Ghafiru'llah ibni al-Marhum Sultan 'Abdu'llah Muhammad Shah I 'Atiku'llah ibni al-Marhum Raja Kechil Bongsu 'Abdu'l-Rahman.


Namun disebabkan terdapat beberapa kepincangan maka tiga cabang keluarga ini di buat pembaharuan namun masih diteruskan cabang sistem pergiliran keluarga yang dipraktikkan seperti dahulukala. Paduka Sri Tuanku Sultan Sir Idris Murshid al-Azzam Shah Rahmatu’llah ibni al-Marhum Raja Bendahara Alang Iskandar yang dari keluarga ISKANDAR telah meneruskan cabang keluarga yang di sebutkan. Rujuk perincian di bawah :- 

- Paduka Seri Sultan Sir’ Abdul Jalil Nasiruddin Muhtaram Shah ibni al-Marhum Sultan Sir Idris Murshid al-Azzam Shah Rahmatullah, 

- Paduka Seri Sultan Sir’ Iskandar Shah al-Kaddasullah ibni al-Marhum Sultan Sir Idris Murshid al-Azzam Shah Rahmatullah 

- Raja Musa ibni al-Marhum Sultan Ja'afar Safi ud-din Mu'azzam Shah Waliu'llah, 
__________________________ 

- Raja Muda Perak – Raja Nazrin Shah Ibni Sultan Azlan Shah Ibni Almarhum Sultan Sir Yusuf Izzuddin Rathiu’llah Ghafaru’llahulahu Shah ibni al-Marhum Sultan Sir ‘Abdu’l Jalil Nasir ud-din Muhtaram Shah,

- Raja Di Hilir Perak – Raja Ja’afar Ibni Almarhum Raja Muda Musa Ibni Almarhum Sultan Abdul Aziz ibni al-Marhum Raja Muda Musa,

- Raja Kechil Besar Perak - Raja Iskandar Zulkarnain ibni al-Marhum Sultan Idris al-Mutawakil Allah Shah Afifu’llah Ibni al-Marhum Sultan Iskandar Shah Kadasu’llah, 

Untuk penelitian yang lebih jelas sila lihat carta salasilah di atas. Ianya menjelaskan pada keseluruhannya.
Maka jikalau mengikut giliran pusingan kekeluargaan pewarisan takhta yang dipraktikkan maka yang akan menduduki takhta singgahsana kerajaan Negeri Perak kelak adalah Duli Yang Amat Mulia Raja Di Hilir Perak. kerna ini adalah adat yang diperadatkan oleh Raja-Raja Negeri Perak yang terdahulu agar setiap cabang keluarga itu mempunyai tanggungjawab didalam menjaga rakyat.
DYAM Raja Di Hilir Perak
Raja Ja'afar Ibni Almarhum Raja Muda Musa
Adat yang di aplikasikan ini sememangnya membentuk satu semangat kekeluargaan yang tinggi dan membina keutuhan kasih sayang kekeluargaan. Andai rosaknya sistem yang indah dan cantik ini maka akan rosaklah keindahan sesebuah negeri. Sememangnya Negeri Perak adalah sebuah negeri yang unik didalam sistem pewarisan takhta didalam dunia. 

Segala puji milik Allah Subhanahu Wataala; Tuhan Maha Berkuasa lagi Maha Mengetahui di atas segala sesuatu - lalu memilih dari kalangan makhluk Nya untuk dikurniakan darjat dan dianugerahkan kemuliaan. 

Info :
Mengikut Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak, seseorang yang layak dilantik menjadi Raja Pemerintah hendaklah mempunyai zuriat yang diakui telah diperanakkan dengan jalan yang halal daripada tubuh dan darah daging Sultan yang kelapan belas. Ianya hendaklah seorang anak lelaki, cucu lelaki, cicit lelaki dan sebagainya dari sebelah pihak benih turun temurun sehingga yang akhir sekali. 
Undang-Undang Tubuh tidak sesekali membenarkan dan adalah diharamkan memilih dan melantik seseorang Raja Pemerintah selain daripada zuriat seumpama itu daripada Sultan kelapan belas selagi ada hidupnya seorang zuriat seumpama itu daripada Sultan tersebut dengan syarat Raja Pemerintah itu tiada mempunyai suatu cacat yang besar dan berat yang kerananya ia tidal akan diluluskan oleh Hukum Syarak menjadi seorang Raja Pemerintah. 
Sekiranya pada mana-mana masa tiada lagi zuriat daripada benih Sultan yang kelapan belas, maka wajiblah dipilih dan dilantik sebagai seorang Raja Pemerintah dari antara zuriat-zuriat daripada benih Sultan yang Pertama. 

Jikalau sekiranya tiada seorang yang layak dilantik menjadi Raja Pemerintah, maka pilihan dari lantikan Raja Pemerintah hendaklah diserahkan kepada timbangan, hukuman dan keputusan Dewan Negara. 

Bakal Sultan
Raja Muda dan Raja Di Hilir. 
Setelah Raja Pemerintah dimashyurkan, dua orang Bakal Sultan hendaklah dilantik oleh Raja Pemerintah dengan nasihat Dewan Negara. Dua gelaran yang dipegang oleh Bakal Sultan itu ialah Raja Muda dan Raja Di Hilir. 

Walau bagaimanapun sebelum seseorang itu dilantik menjadi Bakal Sultan, seseorang itu pada kebiasaannya hendaklah terlebih dahulu memegang jawatan Raja-Raja Bergelar. 

Gelaran yang diberi kepada Raja-Raja Bergelar adalah seperti berikut, 

1. Raja Kecil Bongsu. 
2. Raja Kecil Tengah 
3. Raja Kecil Sulong 
4. Raja Kecil Besar 

5. Raja Di Hilir 
6. Raja Muda 
7. Sultan dan Yang Di Pertuan. 

Walau bagaimana pun, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak menyatakan bahawa di dalam pemilihan Bakal Sultan, pertimbangan pertama hendaklah diberikan kepada calon yang paling dekat mengikut tertib susunan kedudukan Bakal Sultan dan kemudian barulah kepada tiap-tiap orang Raja-Raja Bergelar dengan tidak mengikut tertib kedudukannya sebelum menimbangkan seseorang daripada peringkat atas peringkat am daripada mereka yang harus dipilih menjadi Raja Pemerintah.

Penelitian yang dilakukan berbekalkan ilmu yang sedikit, berpandukan pengetahuan yang masih kurang, bersandarkan pengalaman yang singkat, yang sedikit didalam segala kekurangan yang ada, dipohon pertunjuk dan kudrat dari Ilahi.

No comments:

Translate